Създайте свой онлайн магазин в MerchantPro и продавайте успешно и със стил!

За нас

Инженер.bg – изданието на търсещия, креативния, мислещия, амбициозния професионалист!

Ако сте убеден, че информацията е най-ценната стока!
Ако се стремите да сте сред първите в пазарното състезание!
Ако осъзнавате огромната сила на интернет-базираните платформи за комуникация!
Ако сте човек, който върви в крак с времето!
Ако цените коректността и партньорството!
Значи Инженер.bg се списва специално за вас!


За Инженер.bg
Инженер.bg e интернет-базирана информационна медия, с мисия да отговори на потребностите от актуална и коректна информация на инженерната общност у нас. Платформата е създадена в съзвучие със съвременните тенденции в изграждането на подобни медии. Структурата й е разработена с оглед максимално улеснен достъп до информационното съдържание. Платформата предлага неограничен достъп до съдържание; напълно отворен инженерен форум; безплатна инженерна борса; текстови, аудио и видео материали; оптимизирана търсачка и мн.др.
Инженер.bg не познава и не признава ограниченията на хартиените носители! Инженер.bg има капацитета да задоволи информационния „глад” на неограничен брой читатели!

Какво можете да намерите в Инженер.bg?
Основни приоритети в съдържанието на медията са:
-    Актуална и коректна информация за пазарни и технически новости, касаещи инженерния свят;
-    Коментари, анализи и пазарни прегледи по теми, вълнуващи инженерната общност;
-    Закони, норми и стандарти, регламентиращи инженерната професия.
Насочени сме към предоставянето на т.нар. „бърза” информация – изключително важна за конкурентността на всеки професионалист!
Инженер.bg не публикува неподписани принципни редакционни материали, и застава твърдо зад плурализма и свободата в техническата журналистика!

Кои са читатели на Инженер.bg?
Съдържанието на медията е насочено към:
-    Инженери по автоматизация, енергетици, механици, топлотехници, метролози, ERP специалисти, ...;
-    Мениджъри от различни управленски нива в индустрията и в строителството;
-    Целеви специалисти от държавната и общинската администрация;
-    Специалисти по поддръжката, развойни инженери;
-    Търговски представители на компании-производители на техника и технически решения;
-    Представители на научната общност;
-    Аспиранти, стажанти и студенти от техническите висши училища в страната.


Кои сме ние?
Редакционното съдържание на Инженер.bg се списва от доказани специалисти в областта на техническата журналистика и практиката.
За техническата коректност на публикуваните редакционни материали отговаря експертен съвет от авторитетни представители на научната общност у нас.
Обективността, безпристрастността и етиката на редакционното ни съдържание е под надзора на професионален съвет.

Защо да изберете Инженер.bg?
- Актуалност на информацията. Материалът достига до Читателя веднага след списването му. Спестява се огромното времезакъснение, характерно за печатните издания.
-  Много лесно намиране на нужната информация. Оптимизираната структура и търсачка правят откриването на интересуващия ви материал мигновено.
- Ограничен брой рекламни позиции. Красиво вписана банерна система позволява отправянето на ЗАБЕЛЕЖИМИ, т.е. РАБОТЕЩИ рекламни послания. Банерите са видими ВЕДНАГА, още с отварянето на основната и главните тематични страници. Колко по-различно и функционално от карето на n-та страница в някое печатно издание, нали!
- Само значима за Читателя информация. Не е нужно да се подготвят точно 100 страници текст, последните от които списани набързо и без особена читателска стойност, колкото да се запълни площта между събраните реклами.
- Неограничен брой Читатели. Всеки печатен тираж е ограничен! Независимо от обявените цифри.
- Възможност за свободно задаване и коментиране на теми в инженерния форум.