Статии

Класик Метал ЕООД подобрява ресурсната си ефективност чрез въвеждане на пилотни и демонстрационни инициативи

02.10.2019 г.

Фирма Класик Метал ЕООД повишава ресурсната си ефективност в рамките на проект „Подобряване на ресурсната ефективност чрез въвеждане на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в Класик Метал ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 1 005 000.00 лв., от които 597 975.00 лв. европейско и 105 525.00 лв. национално съфинансиране, съобщиха за Инженер.bg от компанията, специализирана в металообработката.

 

 

Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност чрез внедряване на система (машина) за лазерно рязане с фибероптична светлинна система. Инвестиционната дейност е свързана с оптимизиране употребата на суровина, предотвратяване образуването на отпадъци и отпадане на използваните спомагателни материали, представляващи опасни химични вещества.

 

„Придобиването на актива допринася за предотвратяване образуването на отпадъци, тъй като фибролазерът е източник, който чрез диодни модули генерира импулси с дължина на вълната десет пъти по-малка от тази при използваната досега СО2 лазерна машина. В резултат, тези импулси се усилват чрез специално оптично влакно и без използването на скъпи и вредни газове се генерира лазерен лъч, който е с много по-малко сечение от СО2 лъча, съответно с много по-голяма енергия поради по-високата си плътност на единица площ“, обясниха от Класик Метал. В точката на фокусиране диаметърът на лазерния лъч на фибролазера се равнява на 1/10 от диаметъра на СО2 лазера, а мощността на единица площ при използване на фибролазера е сто пъти по-висока.

 

Благодарение на интелигентната CAD/CAM система металните листи се подреждат в оптимална комбинация спрямо зададените детайли с цел минимизиране на технологичната фира, а поради финото рязане не се образуват изрезки и не се налага поправка и преработка на отрязаните детайли. Иновативното нововъведение за движението на главата при преместване от точка до точка (тромболинно преместване) съкращава до минимум времевия диапазон за движенията на режещата глава. При конвенционалното изпълнение след изрязване на даден детайл или контур, главата се вдига до максимално горно положение, след което се придвижва и позиционира над следващата точка за рязане, спуска се до металния лист, започва рязане и така за всяка стъпка, при което се губи излишно време. Автоматичният реглаж на фокуса на закупения по проекта актив позволява рязането на всякакъв тип стомани, независимо от дебелината само с една леща, като същевременно качеството на рязане не се влияе от качеството на обработвания материал. Съвкупността от тези иновативни характеристики позволява използването на всякакъв вид ламарини, останали като отпадък от друго производство или дейност, което води до по-ефективно използване на производствените ресурси, научихме още от компанията.

 

Проектът на фирма Класик Метал е № BG16RFOP002-3.004-0067-C01 и се изпълнява по по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Документът е създаден по проект с номер BG16RFOP002-3.004-0067-C01 на „Класик Метал” ЕООД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Класик Метал” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Източник на снимковия материал: pixabay.com

Новини

 • Трокут Тест Груп: Изключителна прецизност на измерване с новата 3D микрокоординатна оптична машина μCMM на Alicona

  Трокут Тест Груп: Изключителна прецизност на измерване с новата 3D микрокоординатна оптична машина μCMM на Alicona

  Bruker Alicona е глобален доставчик на оптични индустриални измервателни технологии за осигуряване необходимото качество на сложни компоненти с различна геометрия, размери и материали. „Едно от последните попълнения в портфолиото на Alicona е микрокоординатна измервателна система µCMM „OPTICAL“, която е в състояние да измерва изключително малки допуски. Тя е първият изцяло оптичен 3D измервателен уред с технологията Focus-Variation“, съобщиха за Инженер.bg от Трокут Тест Груп.

 • Фесто Производство от Career Show: Устремени сме към иновациите и подкрепата на образованието

  Фесто Производство от Career Show: Устремени сме към иновациите и подкрепата на образованието

  Представяне на атрактивни предложения за работа и нови проекти включваше участието на Фесто Производство в кариерното изложение Career Show. Срещнахме се с част от екипа на компанията, за да разберем за работата и разнообразните инициативи в организацията. „Динамиката в индустриалния сектор е доста висока. Стараем се да привличаме младежи, завършили образованието си в Европа и у нас, като предлагаме атрактивни условия“, разказаха пред Инженер.bg от Фесто Производство.

 • Комплект отвертки за електрониката Kraftform Micro Big Pack 1 на Wera от Ел Ди Джи

  Комплект отвертки за електрониката Kraftform Micro Big Pack 1 на Wera от Ел Ди Джи

  Отвертките Kraftform Micro на доказаната немска компания Wera намират приложение навсякъде, където е необходима висока прецизност на монтажните операции, а самите те са свързани с използването на крепежни елементи с малки размери. „Голямото количество от микрокрепежни съединения наложи създаването на специални отвертки, които да са бързи, удобни и достатъчно здрави за прилаганите моменти на затягане“, информираха от фирма Ел Ди Джи.

Интервю