Статии

Класик Метал ЕООД подобрява ресурсната си ефективност чрез въвеждане на пилотни и демонстрационни инициативи

02.10.2019 г.

Фирма Класик Метал ЕООД повишава ресурсната си ефективност в рамките на проект „Подобряване на ресурсната ефективност чрез въвеждане на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в Класик Метал ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 1 005 000.00 лв., от които 597 975.00 лв. европейско и 105 525.00 лв. национално съфинансиране, съобщиха за Инженер.bg от компанията, специализирана в металообработката.

 

 

Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност чрез внедряване на система (машина) за лазерно рязане с фибероптична светлинна система. Инвестиционната дейност е свързана с оптимизиране употребата на суровина, предотвратяване образуването на отпадъци и отпадане на използваните спомагателни материали, представляващи опасни химични вещества.

 

„Придобиването на актива допринася за предотвратяване образуването на отпадъци, тъй като фибролазерът е източник, който чрез диодни модули генерира импулси с дължина на вълната десет пъти по-малка от тази при използваната досега СО2 лазерна машина. В резултат, тези импулси се усилват чрез специално оптично влакно и без използването на скъпи и вредни газове се генерира лазерен лъч, който е с много по-малко сечение от СО2 лъча, съответно с много по-голяма енергия поради по-високата си плътност на единица площ“, обясниха от Класик Метал. В точката на фокусиране диаметърът на лазерния лъч на фибролазера се равнява на 1/10 от диаметъра на СО2 лазера, а мощността на единица площ при използване на фибролазера е сто пъти по-висока.

 

Благодарение на интелигентната CAD/CAM система металните листи се подреждат в оптимална комбинация спрямо зададените детайли с цел минимизиране на технологичната фира, а поради финото рязане не се образуват изрезки и не се налага поправка и преработка на отрязаните детайли. Иновативното нововъведение за движението на главата при преместване от точка до точка (тромболинно преместване) съкращава до минимум времевия диапазон за движенията на режещата глава. При конвенционалното изпълнение след изрязване на даден детайл или контур, главата се вдига до максимално горно положение, след което се придвижва и позиционира над следващата точка за рязане, спуска се до металния лист, започва рязане и така за всяка стъпка, при което се губи излишно време. Автоматичният реглаж на фокуса на закупения по проекта актив позволява рязането на всякакъв тип стомани, независимо от дебелината само с една леща, като същевременно качеството на рязане не се влияе от качеството на обработвания материал. Съвкупността от тези иновативни характеристики позволява използването на всякакъв вид ламарини, останали като отпадък от друго производство или дейност, което води до по-ефективно използване на производствените ресурси, научихме още от компанията.

 

Проектът на фирма Класик Метал е № BG16RFOP002-3.004-0067-C01 и се изпълнява по по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Документът е създаден по проект с номер BG16RFOP002-3.004-0067-C01 на „Класик Метал” ЕООД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Класик Метал” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Източник на снимковия материал: pixabay.com

Новини

 • Строително оборудване стартира нов инженерен развоен отдел. Включете се в екипа на компанията

  Строително оборудване стартира нов инженерен развоен отдел. Включете се в екипа на компанията

  Русенската производствена фирма Строително оборудване и тази година се срещна с търсещите нови възможности студенти по време на изложението „Дни на кариерата“. „Щастливи сме да споделим, че при нас ще стартира нов инженерен отдел, който ще функционира отделно от производствената база. По този начин ще можем да се фокусираме изцяло върху иновациите и подобренията по нашите машини“, анонсираха пред Инженер.bg от Строително оборудване.

 • Вило България: Wilo-Rexa MINI3 слага край на компромисите по отношение на дренажа

  Вило България: Wilo-Rexa MINI3 слага край на компромисите по отношение на дренажа

  Имате къща с прекрасен двор и не желаете той да се превърне в блато след следващия интензивен дъжд? Или пък сте експерт в строителството и последното, което искате, е изкоп, пълен с вода? Е, Wilo има оптималното решение за подобни случаи. Международният производствен лидер разработи специалната помпа Wilo-Rexa MINI3, с което слага край на компромисите по отношение на дренажа. Wilo-Rexa MINI3 е безкомпромисна както по отношение на ефективност и производителност, така и като надеждност.

 • Пренесете духа на изкуството в дома си с климатиците Artcool Gallery от Интерметал

  Пренесете духа на изкуството в дома си с климатиците Artcool Gallery от Интерметал

  Искате да осигурите оптимален микроклимат в дома си? Но в същото време сте и ценител на изкуството? Тези два въпроса на пръв поглед нямат допирни точки помежду си. Изненадващо обаче те намират общ отговор по отношение на един определен вид продукти, а именно климатиците Artcool Gallery на LG – част от продуктовото портфолио на фирма Интерметал. По какъв начин Artcool Gallery допринасят за това климатът в дома ви да стане по-комфортен, а едновременно с това пространството по-изискано, Инженер.bg научи от доказаната българска търговска компания.

Интервю

 • Елисавет Стаму от ЛЕМ България: Качеството е начин на мислене, което те кара да си най-добрата версия на себе си

  Елисавет Стаму от ЛЕМ България: Качеството е начин на мислене, което те кара да си най-добрата версия на себе си

  Как безупречното качество, което е водещ постулат в ЛЕМ България, се превръща в генерален мотиватор и начин на мислене? Как добрият екип и лидерските позиции на компанията задвижват и разгръщат потенциала на един млад специалист до все по-високи нива всеки ден в продължение на години? Как преминава работният ден на г-жа Елисавет Стаму, инженер „Качество на доставчици“ в ЛЕМ България, както и какво сподели тя пред екипа на Инженер.bg прочетете в следващите редове.