Създайте свой онлайн магазин в MerchantPro и продавайте успешно и със стил!

Статии

Класик Метал ЕООД подобрява ресурсната си ефективност чрез въвеждане на пилотни и демонстрационни инициативи

02.10.2019 г.

Фирма Класик Метал ЕООД повишава ресурсната си ефективност в рамките на проект „Подобряване на ресурсната ефективност чрез въвеждане на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в Класик Метал ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 1 005 000.00 лв., от които 597 975.00 лв. европейско и 105 525.00 лв. национално съфинансиране, съобщиха за Инженер.bg от компанията, специализирана в металообработката.

 

 

Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност чрез внедряване на система (машина) за лазерно рязане с фибероптична светлинна система. Инвестиционната дейност е свързана с оптимизиране употребата на суровина, предотвратяване образуването на отпадъци и отпадане на използваните спомагателни материали, представляващи опасни химични вещества.

 

„Придобиването на актива допринася за предотвратяване образуването на отпадъци, тъй като фибролазерът е източник, който чрез диодни модули генерира импулси с дължина на вълната десет пъти по-малка от тази при използваната досега СО2 лазерна машина. В резултат, тези импулси се усилват чрез специално оптично влакно и без използването на скъпи и вредни газове се генерира лазерен лъч, който е с много по-малко сечение от СО2 лъча, съответно с много по-голяма енергия поради по-високата си плътност на единица площ“, обясниха от Класик Метал. В точката на фокусиране диаметърът на лазерния лъч на фибролазера се равнява на 1/10 от диаметъра на СО2 лазера, а мощността на единица площ при използване на фибролазера е сто пъти по-висока.

 

Благодарение на интелигентната CAD/CAM система металните листи се подреждат в оптимална комбинация спрямо зададените детайли с цел минимизиране на технологичната фира, а поради финото рязане не се образуват изрезки и не се налага поправка и преработка на отрязаните детайли. Иновативното нововъведение за движението на главата при преместване от точка до точка (тромболинно преместване) съкращава до минимум времевия диапазон за движенията на режещата глава. При конвенционалното изпълнение след изрязване на даден детайл или контур, главата се вдига до максимално горно положение, след което се придвижва и позиционира над следващата точка за рязане, спуска се до металния лист, започва рязане и така за всяка стъпка, при което се губи излишно време. Автоматичният реглаж на фокуса на закупения по проекта актив позволява рязането на всякакъв тип стомани, независимо от дебелината само с една леща, като същевременно качеството на рязане не се влияе от качеството на обработвания материал. Съвкупността от тези иновативни характеристики позволява използването на всякакъв вид ламарини, останали като отпадък от друго производство или дейност, което води до по-ефективно използване на производствените ресурси, научихме още от компанията.

 

Проектът на фирма Класик Метал е № BG16RFOP002-3.004-0067-C01 и се изпълнява по по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Документът е създаден по проект с номер BG16RFOP002-3.004-0067-C01 на „Класик Метал” ЕООД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Класик Метал” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Източник на снимковия материал: pixabay.com

Новини

 • Мисия „Умен дом“ възможна с най-новите смарт решения от SmartArena.bg

  Мисия „Умен дом“ възможна с най-новите смарт решения от SmartArena.bg

  Заложете на лекотата, удобството и спокойствието вкъщи! „Облечете“ своя дом в най-новите смарт решения и му придайте модерна визия и стил! С помощта на Смарт Арена – първокласен доставчик на иновативни смарт продукти и технологии. „Вдъхновени от иновациите на нашето съвремие и нуждите на обществото, забелязахме недостиг на българския пазар на иновативни умни продукти. Наш основен приоритет е да отговорим на потребителското търсене, като предложим широко разнообразие от стоки на възможно най-ниски цени“, информираха от компанията.

 • Индустриални роботи: Пазарен дебют за новите, усъвършенствани версии на коботите Elfin

  Индустриални роботи: Пазарен дебют за новите, усъвършенствани версии на коботите Elfin

  „Коботите Elfin на Han`s Robot могат да изпълняват различни роли в широк кръг от индустриални приложения, например за автоматизация на производствени процеси и обслужване в търговски обекти на дребно, за извършване на сервизни дейности във функцията им на заваръчни роботи, в медицински приложения като хирургични асистенти и мн.др.“ коментираха за Инженер.bg от фирма Индустриални роботи, официален представител на коботите Elfin на Han`s Robot в България.

 • Хидро-Хикс България: Решенията на Eurowater намаляват корозията в системите за централно отопление

  Хидро-Хикс България: Решенията на Eurowater намаляват корозията в системите за централно отопление

  Защо е важно водата за централно отопление да се деминерализира и деаeрира? За експертен коментар по темата Инженер.bg се обърна към фирма Хидро-Хикс-България, която е утвърден доставчик на решения за третиране на индустриални води. „Често срещано твърдение е, че при проверка на тръбите за централно отопление корозия има, но отвън навътре. Това обаче понякога е заблуждаващо“, заявиха специалистите от българската компания. Ето защо ще разгледаме проблема по-подробно.

Интервю

 • Инж. Стефчо Чорбаджиев от Телетек Електроникс: Мечтая екипът ни да създаде перфектното иновативно решение

  Инж. Стефчо Чорбаджиев от Телетек Електроникс: Мечтая екипът ни да създаде перфектното иновативно решение

  „Шансът винаги е в полза на подготвения ум“. Думите са на Луи Пастьор, но пасват идеално, когато в 4-ти клас на въпроса „Какъв искаш да станеш?“, отговориш „Инженер“. Така, след като години по-късно можеш да се гордееш със своя 35-годишен стаж като инженер, съдбата изглежда като добре начертан и обмислен път. Такава е професионалната история на инж. Стефчо Чорбаджиев от Телетек Електроникс, който днес е гост в рубриката ни „Ако (не) бях инженер…“. Вижте какво още сподели той пред екипа ни.