Създайте свой онлайн магазин в MerchantPro и продавайте успешно и със стил!

Статии

Система за измерване и дистанционно отчитане на природен газ на Унисист Инженеринг осигурява данни в реално време

08.05.2020 г.
In Macedonian   In Romanian   In Serbian


Системата UDS на българската производствена фирма Унисист Инженеринг е предназначена за дистанционно отчитане на количествата природен газ през измервателни точки, разположени на територията, обслужвана от съответното газово дружество. Тя разполага с интелигентен софтуер, който осигурява непрекъснат достъп до данните от газопреносната мрежа в реално време и архивира информацията, която след това може да се използва за годишни отчети и счетоводна дейност без ограничение във времето назад. „WEB-базираният интерфейс на системата за дистанционно отчитане осигурява контрол върху базата данни и извеждане на информацията в подходящ вид“, споделиха от компанията за Инженер.bg.


 


Функции и описание на системата


Всички клиенти на дружеството, независимо дали са юридическо или физическо лице, както и самото дружество, се въвеждат в база данни. Клиентите се описват с уникален идентификатор, номер на договор, ЕИК или ЕГН, адресни данни според ЕКАТТЕ и друга информация. За всеки клиент се въвеждат една или повече партиди според броя на измервателните точки, които притежава клиентът.


Контролът на достъпа до данните се определя чрез различни нива – например администратор, оператор и др.


UDS системата изпълнява следните функции във фонов режим, които не изискват намеса на оператор:


 - Архивиране на получените данни по часови и дневни интервали индивидуално за всяка партида;

 - Архивиране на системната информация за уредите – статуси, аларми;

 - Архивиране на действията на операторите – подмяна на уредите, промяна на конфигурацията им;

 - Известяване по имейл за критични ситуации.

 

Системният WEB интерфейс е предназначен за операторите в подразделенията на дружеството. В зависимост от нивото на достъп, операторите могат да правят промени в конфигурацията и да разполагат с информацията за своя район, както и да изготвят справки и баланси на различните количества обеми, маса или енергия за избрани от тях периоди по редица критерии.

 

Системните оператори конфигурират системата, като попълват информацията в регистрите и създават връзки между тях. Те могат да следят получените данни, състоянието на уредите, заряда на батериите, да преглеждат системните логове за действията на всеки уред, както и да конфигурират системата и уредите дистанционно.


 

Допълнителни модули на системата за измерване и дистанционно отчитане на природен газ


В зависимост от желанието на дружеството, към системния WEB интерфейс могат да се активират следните опционални модули:

 

Заявки


Този модул дава възможност на клиентите да правят и актуализират своите заявки за бъдеща консумация по година, месец и ден. Модулът осигурява справка за разликата между заявените и реализираните количества. Също така клиентът получава информация за превишените или неизконсумирани количества и съответните наказателни суми.

 

Ако този модул е комбиниран с модул прогнозиране, то клиентът получава прогноза за своята консумация за 10- или 15-дневен период напред. Същият модул може да се използва от дружеството, за да се направи прогноза и заявка към доставчика на газ.

 

Прогнозиране на консумацията


Прогнозирането се прави на базата на миналата консумация за даден вид консуматор. Видовете консуматори се определят от дружеството в зависимост от типа потребление – непрекъснато, само през работни дни, употреба на отопление и др.

 

Ако консумацията се използва и за отопление, към този модул е необходимо да се включи метеорологична прогноза за дадената географска точка. Унисист изготвя тази прогноза, както и прави архив на прогнозните и измерените стойности – температура, влажност, вятър и посока на вятъра.

 

„При натрупване на достатъчно данни за консумацията (б.ред. в продължение на минимум една година) е възможно да се прогнозира изменението на консумацията за даден вид потребител по месеци, през дните от седмицата, празничните дни и най-вече изменението в зависимост от околната среда – температура, влажност и вятър. Това изменение е относително, спрямо определена средна консумация, така че когато се зададе индивидуалната средна консумация, например за месец, то ще се изготви прогноза по дни за бъдещ период“, обясниха от Унисист Инженеринг.

 

Изчисляването на прогнозните коефициенти може да се направи и за конкретен клиент, което повишава точността, и в този случай прогнозата е почти винаги в рамките на допустимите граници на отклонение.


 

Фактуриране


С този модул се правят протоколи за изконсумираното количество за всяка партида. Протоколите се изпращат автоматично по имейл или клиентът ги изтегля през потребителския си интерфейс. След като клиентът даде съгласието си по електронен път, модулът издава месечни фактури. Освен това модулът „Фактуриране“ може да изчислява дължимия акциз, да създава и изпраща XML файлове към системата е-АДД (б.ред. Електронен акцизен данъчен документ) на БАЦИС (б.ред. Българска акцизна централизирана информационна система).

 

Трейлъри


С този модул се събират и обработват данни от мобилни платформи и трейлъри, пренасящи бутилки с компресиран природен газ, към които е монтиран уред CF850. На базата на измерените температура и налягане на газа и на зададения състав и обем на трейлъра се изчисляват количеството, масата и енергията на газа, които се намират в трейлъра в даден момент. Тези данни заедно с местоположението се предават на интервали, които зависят от начина на захранване на CF800.


 

Повече информация за Унисист Инженеринг, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУКИзточник на снимковия материал: Унисист Инженеринг

Новини

 • Содибул: Създавайте сложни шприцформи със серията OPM на Sodick, обединяваща 3D принтер и високоскоростна фреза

  Содибул: Създавайте сложни шприцформи със серията OPM на Sodick, обединяваща 3D принтер и високоскоростна фреза

  Разработвайки машините OPM250L и OPM350L, които съчетават в себе си 3D принтер и високоскоростна фреза, японската компания Sodick предостави на потребителите завършено технологично решение тип „всичко в едно“. „Серията OPM включва иновативни производствени системи, способни да създават метални шприцформи за отливки от пластмаса, състоящи се само от една част, като съществено променя начина на тяхното производство“, съобщиха за Инженер.bg от фирма Содибул.

 • AquaThermica – термопомпен бойлер с автоматичен цикъл против Легионела и самодиагностична система на Теси

  AquaThermica – термопомпен бойлер с автоматичен цикъл против Легионела и самодиагностична система на Теси

  Термопомпените системи могат ефективно да осигурят както отопление, така и битова гореща вода (БГВ). За да задоволи нуждите от висококачествено решение и в тази пазарна ниша, доказаният български производител на отоплителна техника Теси включи в продуктовото си портфолио специални модели, разработени именно за това конкретно приложение. AquaThermica e термопомпен бойлер от тип „въздух-вода“ с възможност за работа с възобновяеми източници на енергия.

 • ETI: Как се свързват импулсните релета MR-41 и MR-42?

  ETI: Как се свързват импулсните релета MR-41 и MR-42?

  Импулсните релета с функция „памет” се използват за управление на различно оборудване чрез импулсни сигнали. Те намират приложение в промишлеността, при автоматизация на процесите, а също така и в битови електрически инсталации. „Релетата са с модулен дизайн за монтаж върху DIN шина. Предлагат се в две изпълнения: за универсално захранване от 12 V до 240 VAC/DC и за монофазно захранване 230 VAC”, съобщиха за Инженер.bg от българския офис на утвърдения производител на електрооборудване ETI Elektroelement.

Интервю

 • Инж. Цветелина Чобанова от Юроком 2000: Искам да съм част от проекти, с които да се гордеем като компания

  Инж. Цветелина Чобанова от Юроком 2000: Искам да съм част от проекти, с които да се гордеем като компания

  „Никога не съм съжалявала за избора си да стана инженер. Техническото обучение ми даде точен и прецизен поглед. Също така ме научи да разсъждавам логически и взаимосвързано“, коментира пред Инженер.bg една дама, която държи на думата си и обича да следва „случайностите на съдбата – Цветелина Чобанова от Юроком 2000. А какви са били детските ѝ мечти и как духът на тийнейджър-бунтар я е накарал все пак да избере Техническия университет, можете да научите в днешния материал.