Търгове

ВиК-Кърджали ООД избира изпълнител за доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система

13.02.2018 г.

Обществена поръчка за избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Кърджали, България”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, обяви Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Кърджали на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 79342400: Тръжни услуги.

 

Срокът за получаване на офертите е 16:30 часа на 15.02.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

ID 9072909

Инженерна борса

Статии