Търгове

ВиК-Плевен ЕООД търси доставчик на фасонни водопроводни части

13.02.2018 г.

Обществена поръчка за доставка на фасонни водопроводни части обяви Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Плевен на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодовете на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) са:
- 44163230 (BC25, KA11): Свръзки за тръби (На партиди, За водоразпределителни дружества);

- 44167110 (BC25, KA11): Фланци (На партиди, За водоразпределителни дружества);

- 44167300 (BC25, KA11): Колена, Т-образни преходници и фитинги (На партиди, За водоразпределителни дружества).

 

Срокът за получаване на офертите е 16:30 часа на 15.02.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

ID 9072884

Инженерна борса

Статии