Търгове

ВиК - Пловдив с покана за извършване на строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

13.09.2017 г.

Обществена поръчка за строително-монтажни работи по обособени позиции, обяви Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки. Позиции:

1. Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Москва” в с. Царимир, община Съединение;

2. Подмяна на тласкателен водопровод за с. Драгойново, община Първомай, от км 0+710 до км 2+212;

3. Изграждане на нови външни водопроводи за промишлена зона в землището на с. Царацово, община Марица.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации.

 

Срокът за получаване на офертите е 16:30 часа на 27.09.2017 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

ID 9068196

Инженерна борса

Статии

  • Българската организация за конгресен туризъм помага на Пловдивския панаир да затвърди международните си позиции

    Международният панаир Пловдив е българска организация със специално място в интернационалните прояви. Панаирът поддържа своя силен международен характер и е член на някои от най-престижните европейски и световни изложбени обединения. Инженер.bg вече ви запозна с членството му в Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI) и в Централноевропейският панаирен съюз (CEFA). Днес ще обърнем внимание и на едно българско начинание – Българската организация за конгресен туризъм (BCVB), от което е част Международният панаир Пловдив.

  • Международен панаир Пловдив – арена за развитие на бизнеса, икономиката и индустрията

    Многобраншови изложения и разнообразни събития всяка година са част от програмата на Международен панаир Пловдив. Няма съмнение, че това е мястото, което привлича най-много национални и международни бизнеси, като през годините то се е превърнало в отправна точка за развитието на българската икономика и индустрия. Седемнайсетте палати в Панаирното градче са арена на многобройни прояви, включително изложби, борси, конференции, концерти, спортни състезание, корпоративни събития и др.