Търгове

ГД Пожарна безопасност и защита на населението обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на климатици

12.02.2019 г.

Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на 3 броя климатици за Център за подготовка и възстановяване - Балчик по проект ROBG-351 „Рационализиране на съвместните действия при възникване на извънредни ситуации”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., от Европейския фонд за регионално развитие“ обяви Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, на сайта на Агенция по обществените поръчки.


Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 39717200: Климатици.


Срокът за получаване на офертите е 17:30 часа на 19 февруари 2019 г.


Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:


Номер: 198300-834

Статии

  • Инженер.БГ оптимизира стратегията си за присъствие в социалните мрежи

    Добре разработената дигитална маркетингова стратегия е важна за всяка компания, която търси развитие, а социалните мрежи са изключително мощен инструмент за комуникация с потребителите и популяризиране на продуктите или услугите ѝ. Затова екипът ни обръща специално внимание на социалните мрежи и постоянно се стреми да оптимизира стратегията ни за присъствие в тях. Целта е органичен растеж и по-висока професионална ангажираност на аудиторията в каналите ни.
    А какво показват анализите? Да видим...

  • Инж. Христо Гилищаров от ФАНУК България: Творческият подход е най-важният фактор за успеха на индустриалната автоматизация

    Инж. Христо Гилищаров е завършил Технически университет – София и притежава магистърска степен по „Бизнес администрация“ от City University of Seattle. От 2014 г. той е управител на ФАНУК България, като отговаря също и за бизнес развитието на компанията в Гърция, Северна Македония, Кипър и Албания. Предлагаме ви коментарен материал на инж. Гилищаров за Инженер.bg, който обобщава интервюто му за предаването „Бизнес среща“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ г-жа Таня Кръстева.