Създайте свой онлайн магазин в MerchantPro и продавайте успешно и със стил!

Търгове

Електроразпределение Север търси доставчик на оборудвани МКРУ по задание и на КРУ СрН по еднолинейна схема

26.03.2020 г.

Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудвани МКРУ по приложено задание и доставка на модули КРУ СрН по приложена еднолинейна схема по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД“ обяви дружеството на сайта на Агенция по обществените поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 31000000: Доставки.

 

Срокът за получаване на офертите е 18:00 часа на 29.04.2020 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 00609-2020-0008

Статии

  • Може ли Вашият бизнес да се задържи на „гребена на вълната“ в условия на извънредно положение

    В условия на извънредно положение едно е ясно – приближават сериозни промени. „Вероятно част от мениджърите ще поставят фокус върху финансовото оцеляване и прилагане на правни механизми в рамките на антикризисното управление, освобождаване на служители с цел намаляване на разходите, адаптация към изискванията на външната среда, бърза пренастройка на процеси, системи и хора, с които да се създаде нова сфера на дейност“, посочиха от Феникс Коучинг.

  • Какви са възможностите за реализация в аграрния сектор? Заедно с ПГСС „БУЗЕМА“ ще споделяме информация

    Да посрещнем предизвикателствата на новото време, да вникнем в душата на машините и да се докоснем до живота на растенията. Това очаква всички мотивирани ученици, които са избрали да се обучават в емблематичната Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) „БУЗЕМА“. Училището вече е сред партньорите ни в Академична борса и заедно ще разказваме за възможностите за обучение в аграрния сектор. Повече за учебното заведение, ще научите от следващите редове...