Търгове

Община Горна Оряховица търси доставчик на строителни материали

10.08.2018 г.

Обществена поръчка за

Обособена позиция №1: Доставка на строителни материали;

Обособена позиция №2: Доставка на тротоарни плочки и бетонови бордюри, обяви общината на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 44100000: Строителни материали и свързани с тях изделия.

 

Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 16.08.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 9079471

Инженерна борса

Статии