Търгове

Община Омуртаг с обществена поръчка за реконструкция на довеждащ водопровод на с. Могилец

16.05.2018 г.

Обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи по реконструкция на довеждащ водопровод на с. Могилец обяви община Омуртаг на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 45231300: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация.

 

Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 31.05.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

ID 9076071

Инженерна борса

Статии