Търгове

Община Перник публикува търг за изпълнение на СМР за основен ремонт на подлез в кв. Изток

16.05.2018 г.

Обществена поръчка за изпълнение на СМР за оснновен ремонт на подлез в кв. Изток при ж.п. спирка Метал, гр.Перник, обяви община Перник на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 45000000: Строителни и монтажни работи.

 

Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 18.05.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

ID 9076056

Инженерна борса

Статии