Търгове

Община Сливо поле избира доставчик чрез покупка на нови метални специализирани съдове

16.05.2018 г.

Обществена поръчка за доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър” 1.1 m и пластмасови кофи за битови отпадъци – 240 литра, за нуждите на община Сливо поле, обяви общината на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодовете на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) са: 

 - 34928480: Контейнери и кофи за отпадъци и смет; 
 - 44613800: Контейнери за отпадъци.

 

Срокът за получаване на офертите е 16:30 часа на 22.05.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

ID 9076078

Инженерна борса

Статии