Търгове

Община Ямбол търси доставчик чрез закупуване на строителни и ВиК материали

16.05.2018 г.

Обществена поръчка за доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали, за нуждите на община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея, обяви общината на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодовете на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) са: 

 - 44000000: Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати); 
 - 44100000: Строителни материали и свързани с тях изделия.

 

Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 18.05.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

ID 9076093

Инженерна борса

Статии