Търгове

РЗОК – Стара Загора избира доставичк на електроматериали, железария и резервни части

10.10.2019 г.

Обществена поръчка за доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Стара Загора обяви Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – Стара Загора на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодовете на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) са: 

 - 31500000: Осветителни уреди и електрически лампи;

 - 31340000: Аксесоари с изолация за кабели;

 - 31700000: Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности;

 - 31300000: Изолирани жици и кабели;

 - 44411000: Санитарни изделия.

 

Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 21.10.2019 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 9093259

Инженерна борса

Статии

  • Мултивак България: Представяме иновативни концепции за рециклируеми опаковки на Месомания 2019

    Разработването на решения, гарантиращи максимална степен на защита на хранителните продукти и минимален разход на суровините за производството на опаковки, e първостепенен приоритет за Multivac. „В отговор на актуалните изисквания за намаляване употребата на опаковъчни материали, на изложението Mесомания 2019, което ще се проведе в ИЕЦ от 6 до 9 ноември, ще представим концепцията си за производство на рециклируеми опаковки“, съобщиха за Инженер.bg от Мултивак България ЕООД.

  • Класик Метал ЕООД подобрява ресурсната си ефективност чрез въвеждане на пилотни и демонстрационни инициативи

    Фирма Класик Метал ЕООД повишава ресурсната си ефективност в рамките на проект „Подобряване на ресурсната ефективност чрез въвеждане на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в Класик Метал ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 1 005 000.00 лв., от които 597 975.00 лв. европейско и 105 525.00 лв. национално съфинансиране, съобщиха от компанията.