Създайте свой онлайн магазин в MerchantPro и продавайте успешно и със стил!

Търгове

Софийска вода с публично състезание за доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери

26.03.2020 г.

Обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и отпадъчни води“ обяви Софийска вода АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 38421000: Доставки.

 

Срокът за получаване на офертите е 16:30 часа на 24.04.2020 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 00435-2020-0016

 

Статии

  • Може ли Вашият бизнес да се задържи на „гребена на вълната“ в условия на извънредно положение

    В условия на извънредно положение едно е ясно – приближават сериозни промени. „Вероятно част от мениджърите ще поставят фокус върху финансовото оцеляване и прилагане на правни механизми в рамките на антикризисното управление, освобождаване на служители с цел намаляване на разходите, адаптация към изискванията на външната среда, бърза пренастройка на процеси, системи и хора, с които да се създаде нова сфера на дейност“, посочиха от Феникс Коучинг.

  • Какви са възможностите за реализация в аграрния сектор? Заедно с ПГСС „БУЗЕМА“ ще споделяме информация

    Да посрещнем предизвикателствата на новото време, да вникнем в душата на машините и да се докоснем до живота на растенията. Това очаква всички мотивирани ученици, които са избрали да се обучават в емблематичната Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) „БУЗЕМА“. Училището вече е сред партньорите ни в Академична борса и заедно ще разказваме за възможностите за обучение в аграрния сектор. Повече за учебното заведение, ще научите от следващите редове...