Търгове

Софийски университет „Св. Климент Охридски” с обява за периодична доставка на термални пластини

10.08.2018 г.

Обществена поръчка за обяви Софийски университет „Св. Климент Охридски” на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 22510000: Офсетови плаки.

 

Срокът за получаване на офертите е 17:30 часа на 16.08.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 9079446

Инженерна борса

Статии