Търгове

УМБАЛ Александровска ЕАД с обществена поръчка за доставка и монтаж на климатична техника

10.08.2018 г.

Обществена поръчка за обяви болницата на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 39717200: Климатици.

 

Срокът за получаване на офертите е 16:30 часа на 16.08.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 9079467

Инженерна борса

Статии