Търгове

Покана от Център за градска мобилност ЕАД за обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника

13.02.2018 г.

Обществена поръчка за обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), която е монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване и е собственост на Център за градска мобилност, обяви центърът на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 42414400: Кранове, монтирани на превозни средства.

 

Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 06.03.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

ID 829648

Инженерна борса

Статии