Търгове

ЮДП ТП ДГС – Трън търси доставчик на оборудване за противопожарни депа

10.08.2018 г.

Обществена поръчка заоставка на оборудване за противопожарни депа, за нуждите на Териториално поделение (ТП) Държавно горско стопанство (ДГС) – Трън, обяви Югозападно държавно предприятие (ЮДП) ТП ДГС – Трън  на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодовете на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) са:

 -42122130: Водни помпи;

 -39221140: Бидони за вода.

 

Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 10.09.2018 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 9079448

Инженерна борса

Статии