Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Анализи / Техн. решения

Предпазители за акумулаторни батерии Battery Fuse от ETI Electroelement

03.02.2017 г.


Европейската компания ETI Electroelement, водещ производител и доставчик на продукти за електроинсталации, попълни своето портфолио с нови предпазители, разработени специално за защита на акумулаторните батерии, които са неразривна част от скъпоструващото модерно оборудване. „Акумулаторните батерии днес намират широко приложение в много съвременни технологии, включително: системи за непрекъснато електрозахранване, телекомуникационни услуги, аварийно осветление, фотоволтаични системи и ветрогенераторни паркове, сигнално-охранителни системи и центрове за съхранение на данни. Правилният избор на защита е предпоставка за надеждното функциониране на акумулаторните батерии“, информираха за Инженер.bg от фирмата.

 

Как се избира предпазител за акумулаторни батерии?

 

Ток на късо съединение:

 - Токът на късо съединение зависи от модела, типа и капацитета на батерията, но е по-нисък от работния ток;

 - Токът на късо съединение трябва да бъде прекъснат от предпазителя за време по-малко от 5 s.

Изисква се защита с предпазител със стопяема вложка.

 

Работен ток:

 - Работният ток зависи от избора на батериите за акумулаторния блок;

 - Работа на батериите: напрежението във веригата с прав ток намалява до напрежението на окончателен разряд на батериите.

При избор на предпазител трябва да се вземе предвид максималния ток при напрежение на окончателен разряд на батериите.

 

Точка на късо съединение (IK):

 - Токът на късо съединение зависи от модела и типа на батериите;

 - Производителят определя тока на късо съединение в техническата информация в съответствие със стандарта IEC896;

 - Работната точка трябва да се намира по кривата;

 - Точката на късо съединение трябва да е над кривата.

 

Работна точка (tE/IB):

 - Максималният работен ток IB трябва да се изчисли на база мощността (заряда) на акумулаторния блок и максималното напрежение на окончателния разряд UE:


IB = PW/UE


- tE – времето за зареждане на акумулаторния блок.

При избора на разединител на предпазителя трябва да се вземе предвид загубата на мощност на предпазителя.


Pd(IB) < Py

 

Загуба на мощност на предпазителя при максимален работен ток (IB):


Pd(IB)=(IB/In)2 x Pd(In)


IB – максимален работен ток;

Pd(IB) - загуба на мощност на предпазителя при максимален работен ток;

Pd(In) - загуба на мощност на предпазителя при номинален работен ток;

Py – максимално допустима загуба на мощност на предпазителя, монтиран в разединителя.


 

Повече информация за ETI Elektroelement, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!

 

Източник на снимковия материал: ETI Elektroelement

Още от Електротехника