Дискусии / Позиции

Иновативни модулни светлинни колони с универсално приложение на Sirena

15.09.2014 г.


Водещата италианска компания Sirena, специализирана в производството на звукова и светлинна сигнално-охранителна техника, разработи иновативна серия светлинни сигнални колони Elyps. „В серията е заложена нова концепция за модулни светлинни колони, която гарантира универсалното им приложение. Светлинната индикация на колоните Elyps би могла да бъде контролирана по три различни начина: директно от монтажния цокъл, чрез логически контролер PLC, както и директно от светлинния модул”, съобщиха за Инженер.bg от фирма Електро Плюс, която предлага продуктите на Sirena на българския пазар.Всяка колона включва четири модулни групи: монтажни цокли, електрозахранващи модули, светлинни модули и акустични модули.


Монтажните цокли MB са предвидени за универсален монтаж на светлинните колони, което позволява те да бъдат инсталирани в най-подходящата позиция.


Електрозахранващите модули WM дават възможност както за избор на напрежение, така и за различна конфигурация. Чрез тях потребителят може да създаде устройства високо и ниско напрежение, с постоянна и мигаща светлина, като контролира (например чрез програмиуем логически контролер) различните схеми на светлинна индикация директно от цокъла на колоната.


Светлинните модули LM са проектирани да удовлетворяват всички възможни клиентски изисквания - по отношение на светлинен интензитет, различни оптични технологии (allCOLOR, allCLEAR, Proximity), както и схеми на мигаща светлинна индикация.


Акустичните модули AM са разработени на основата на две технологии: пиезоелектрична и магнитодинамична. Всяка от тях поддържа два отделни канала, които дават възможност една колона да излъчва два различни акустични сигнала, в зависимост от това какъв вид предупреждение трябва да бъде подадено.


 Колоните Elyps са с клас на защита IP65. Те са подходящи и за работа на открито. Устройствата са налични в три цветови гами: allGRAY (промишлен RAL 7035), allBLACK (промишлен/търговски RAL 9005) и allWHITE (граждански/търговски RAL 9003).

"Серията Elyps предлага три различни конфигурации, съответстващи на конкретното приложение. В зависимост от това, дали се изискват един или повече мигащи модула, е възможно да се избере или да се генерира мигаща светлинна схема чрез PLC (като се използва постоянна светлина), или да се използват предварително зададените светлинни мигащи схеми на всеки модул", поясниха от Електро Плюс. "По този начин се опростяват програмирането и настройката. Освен това е възможно да се променя състоянието на всеки модул от постоянна към мигаща светлина, дори без използването на PLC. Реализира се посредством електрозахранващия модул WM Multi, както и чрез контрол на състоянието на всеки светлинен модул директно от електрозахранващия модул (позиция Blink)", допълниха от Електро Плюс.

 

 

 

 

Сигнална колона с постоянна светлина

Колоните с постоянна светлина се състоят от модул WM LT, или WM HT, и до шест светлинни модула с постоянна светлина LM или LM S, в зависимост от необходимия светлинен интензитет. Всеки светлинен модул се контролира директно или чрез контролер.


Сигнална колона с мигаща светлина

Тези сигнални колони се състоят от електрозахранващ модул WM LT, или HT, и до шест мигащи светлинни модули LM S Multi или LM X Multi, с възможност за избор от 4 предварително зададени светлинни схеми. Всеки светлинен модул може да бъде контролиран директно или чрез контролер. Мигащата светлинна схема е самостоятелна за всеки отделен модул.


Сигнална колона с управление от цокъла

Колоните с управление от цокъла разполагат с един електрозахранващ модул с опции за избор на мигаща светлина WM LT Multi или HT Multi (4 предварително зададени светлинни схеми)  и до шест светлинни  модула с постоянна светлина LM или LM S, в зависимост от необходимия светлинен интензитет. Светлинната индикация на всеки светлинен модул може да бъде променена от постоянна на мигаща - директно от цокъла чрез превключване на позиция Blink (мигаща светлина), или чрез контролер.


Към всяка от тези конфигурации може да се добави и акустичен модул AM или AM S, а използването на цокъл MB е в задължителната окомплектовка.


Източник на снимковия материал: Електро Плюс, Sirena

Още от Електротехника