Да помогнем на българските болници с дооборудване, подръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Дискусии / Позиции

Широка гама електромеханични релата от Шрак Техник. Част I

14.11.2014 г.


Независимо от бурното развитие на електрониката, електромеханичните релета продължават да са широко използвани, тъй като притежават редица предимства, гарантиращи надеждна работа на различни системи. Портфолиото на Schrak Technik включва голяма номенклатура от електромеханични релета с широка област на приложение. „Продукцията се използва с еднакъв успех в промишлено оборудване, системи за управление, електронни модули, разпределителни табла и табла за контрол и автоматизация. Релетата на Schrack Technik гарантират изключителна надеждност във всички приложения. Портфолиото включва интерфейсни релета, силови релета, миниатюрни релета, многорежимни релета, релета за печатни платки и тънкостенни релета”, съобщиха за Инженер.bg от офиса на българското дъщерно дружество - Шрак Техник ЕООД.


Пакети SNR

Интерфейсните пакетни релета от серията SNR се състоят от реле и основа за монтаж върху DIN-шина. Те разполагат с един превключващ контакт, характеризират се с ниска консумация на бобината и са предназначени да комутират номинален ток 6 A. Тънкостенни релета са с модулна ширина само от 6,2 mm осигуряват висока функционалност и монтажна плътност върху DIN-шината. Серията SNR отговаря на изискванията RoHS на директива 2002/95/EC.


Миниатюрни релета RT

- Релетата от серията RT намират широко приложение в системите за управление на машини, автоматизирани консуматори, задвижки, нагреватели, интерфейсни модули и др. Те са еднополюсни релета  12/16 A, с бобина за постоянно или променливо напрежение, с един или два превключващи контакта. Релетата RT са с малка височина от 15,7 mm и разполагат с изводи за печатни платки или винтови гнезда.

 

- Силовите релета от серията RTI се предлагат в изпълнения Inrush и High Inrush. RTI Inrush са предназначени за приложение в битови уреди, отоплителни и осветителни системи, както и в системи за автоматизация. Това са еднополюсни релета 16 A с един нормално отворен контакт, предназначени за големи пускови токове до 80 A. Височината им е 15,7 mm, като имат изводи за печатни платки и винтови основи. Релетата RTI High Inrush се използват в осветителни прибори, датчици за движение, лампи с нажежаема жичка и луминисцентни лампи, двигатели и др. Това са еднополюсни релета за номинален ток 16 A, имат един нормално отворен контак (с волфрамов контакт + AgSnO2) и са предназначени за свръх големи пускови токове до 165 A / 20 ms. Релетата RTI High Inrush са с моно- или бистабилна бобина, усилена изолация и опционално се доставят с възможност за ръчно управление. Отговарят на изискванията RoHS на директива 2002/95/EC.


Миниатюрни релета XTМиниатюрни релета XT

Серията интерфейсни релета XT се използва при изпълнение на контролни пултове в различни области на машиностроенето. Тя включва еднополюсни 16 A релета с един нормално отворен контакт и двуполюсни 8 A релета с два превключващи контакта. Релетата са с бобина за постоянно или променливо напрежение, усилена изолация и ръчно управление с блокировка. Опционално се доставят с механичен или електрически индикатор за работното състояние. Подходящи са за употреба със стандартни цокли RT, като предоставят възможност за рециклиране и отговарят на изискванията RoHS на директива 2002/95/EC.Източник на снимковия материал: Schrack Technik

 

 

Още от Електротехника