Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Дискусии / Позиции

 • Решения за редуциране на хармоничните изкривявания на тока

  Решения за редуциране на хармоничните изкривявания на тока

  Danfoss разработва и предлага готови решения за редуциране на ефекта от високочестотните хармонични изкривявания, всяко със своите предимства и недостатъци. Няма уникално решение, което да бъде високо ефективно и евтино. Необходимо е всяка инсталация да бъде оценена, да се поставят целите, а след това де се търси подходящо решение. Не съществува едно универсално решение, което да подхожда на всички приложения и условия на мрежата, коментира за Инженер.bg инж. Младен Миланов, управител на фирма Бандени.

 • Как влияят хармоничните изкривявания върху електрическите системи и оборудването?

  Как влияят хармоничните изкривявания върху електрическите системи и оборудването?

  Хармоничното изкривяване на тока е нежелан страничен ефект, наблюдаван при голяма част от електрическото оборудване. В тази връзка, Инженер.bg ще публикува две статии, разглеждащи този проблем, подготвени от утвърдения специалист в областта - инж. Младен Миланов, управител на фирма Бандени, която доставя и внедрява електрозадвижвания, честотни преобразуватели и софт стартери на водещия датски производител Danfoss.

 • Ефективно улично осветление със светодиодно осветително тяло Ultralux от Ритбул

  Ефективно улично осветление със светодиодно осветително тяло Ultralux от Ритбул

  В изключително кратките зимни дни, с ранното настъпване на тъмнината, започваме все повече да оценяваме значението на уличното осветление. То ни позволява да следваме безпроблемно ритъма си на живот, придвижвайки се из града лесно, комфортно и безопасно. „Уличното осветление е голям консуматор на електроенергия, а и разходите за поддръжката му не са малки. По тази причина, в последните години все повече се налага уличното LED осветление ”, коментираха за Инженер.bg от фирма Ритбул.

 • Широка гама електромеханични релата от Шрак Техник. Част I

  Широка гама електромеханични релата от Шрак Техник. Част I

  Независимо от бурното развитие на електрониката, електромеханичните релета продължават да са широко използвани, тъй като притежават редица предимства, гарантиращи надеждна работа на различни системи. Портфолиото на Schrak Technik включва голяма номенклатура от електромеханични релета. Изделията се използват с еднакъв успех в промишлено оборудване, системи за управление, електронни модули, разпределителни табла и табла за контрол и автоматизация.

 • Иновативни модулни светлинни колони с универсално приложение на Sirena

  Иновативни модулни светлинни колони с универсално приложение на Sirena

  Водещата италианска компания Sirena, специализирана в производството на звукова и светлинна сигнално-охранителна техника, разработи иновативна серия светлинни сигнални колони Elyps. „В серията е заложена нова концепция за модулни светлинни колони, която гарантира универсалното им приложение. Светлинната индикация на колоните Elyps би могла да бъде контролирана по три различни начина: директно от монтажния цокъл, чрез логически контролер PLC, както и директно от светлинния модул”, съобщиха за Инженер.bg от фирма Електро Плюс.

 • ABB разработи най-мощната подземна и подводна кабелна система за пренос на електроенергия

  ABB разработи най-мощната подземна и подводна кабелна система за пренос на електроенергия

  ABB обяви революционен пробив в областта на кабелните технологии. Компанията успешно разработи и тества постояннотокова кабелна система високо напрежение (HVDC) за 525 kV, която повишава ефективността и рентабилността на отдалечени съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Иновационната разработка ще увеличи над два пъти енергийния капацитет и разстоянието за пренос до 1500 km, при запазване на загубите от пренос под 5%.

 • Нова продуктова линия защитни средства за товаро-разтоварни операции от Sirena

  Нова продуктова линия защитни средства за товаро-разтоварни операции от Sirena

  Управлението на ежедневния вътрешнозаводски транспорт на материали и готова продукция е важна част от съвременната организация на всяко производство. "От много години, главен приоритет за италианската компания Sirena, е техническото обезпечаване на условията на труд. Безопасността на товаро-разтоварните операции е ключов момент. Затова Sirena разшири портфолиото си с нова продуктова линия WorkPlus", съобщиха от Електро Плюс.

 • Иновативна противопожарна защита EZ-Path гарантира пожароустойчивост при 1000 °C

  Иновативна противопожарна защита EZ-Path гарантира пожароустойчивост при 1000 °C

  При възникване на пожар във вътрешността на една сграда кабелните канали са един от основните пътища, по които се разпространяват огънят, димът и токсичните газове от горенето на различни пластмаси. Затова, в процеса на проектиране на ел. инсталацията и при нейното изпълнение е важно залагането на качествени пожароспиращи бариери. "Сред иновативните продукти в областта е серията EZ-Path на Cablofil и Specified technologies", съобщиха от Електро Плюс.

 • Иновативен асинхронен двигател CPLS за работа с честотен инвертор от Leroy Somer

  Иновативен асинхронен двигател CPLS за работа с честотен инвертор от Leroy Somer

  Машини, подемни механизми за кранове, технологични съоръжения за обработка на метал, пластмаса, каучук, изпитвателни стендове - всички те се нуждаят от задвижващи системи, които да могат да се монтират в малки пространства и да издържат на високодинамични натоварвания. „Серията трифазни асинхронни двигатели CPLS на Leroy Somer, решени конструктивно с квадратни опорни рамки, в комбинация с новата серия инвертори Unidrive M, са разработени специално да удовлетворяват високите изискванията в промишлеността.

 • Замяна на Директивата за строителни продукти 89/106/ЕИО с Регламент 305/2011

  Замяна на Директивата за строителни продукти 89/106/ЕИО с Регламент 305/2011

  От фирма Телетек коментираха за Инженер.bg основните промени в Регламент 305/2011 (CPR) на Европейския съюз, във връзка с многобройните въпроси, породила замяната на Директивата за строителни продукти 89/106/ЕИО (CPD) с него. „Съгласно официалното ръководство на Euroalarm, всички CE сертификати за съответствие, издадени според изискванията на предишната директива (CPD), остават валидни“, поясняват от фирма Телетек.

Още от Електротехника