Да помогнем на българските болници с дооборудване, подръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Внедрявания

САТ с успешен проект за модернизация на електростанция и подстанции на циментов завод „Чека“ в Ливан

29.05.2019 г.


Системи Автоматика Технологии (САТ) ЕООД е един от най-големите и успешни български разработчици на системи за индустриална автоматизация. Успешни проекти на компанията функционират в циментови, стъкларски, бетонови заводи, предприятия за фураж, хартия, в металургията, енергетиката и други производства. „Освен на българския пазар, все по-голяма част от нашите инженерингови услуги се реализират в Европа и други държави. Пример за това е проектът за модернизация на електростанция и подстанции ниско и средно напрежение на циментов завод „Чека“ в Ливан. При реализацията му нашата компания стриктно се придържаше към основните си цели, а именно комплексно покриване на потребностите на нашите клиенти, отговаряйки на всички изисквания на пазара в съчетание с безкомпромисно качество и надеждност на предлаганите продукти и услуги“, информираха за Инженер.bg от офиса на САТ.Електрическото захранване на циментовия завод „Чека“ се осигурява от местна електроцентрала с 8 дизелови генератори. Проектът на САТ включва подмяна на оборудването в електроцентралата и всички подстанции, доставка и опъване на нови електропроводи 35 kV и 6 kV, както и нова оптична мрежа и SCADA система за контрол и мониторинг на електроцентралата и електроразпределителната мрежа 35 kV и 6 kV.Проектът е реализиран в три фази по време на спирането на сушилните пещи в циментовия завод:

 - I-ва фаза – Реконструкция на част от електроразпределителните устройства 6 kV;

 - II-ва фаза – Подмяна на всички електроразпределителни устройства 35 kV и 6 kV с нови във всички подстанции;

 - III-та фаза – Реконструкция на електроцентралата, включваща нова система за контрол на всички генератори – 7 броя с мощност 7 MVA и 1 брой с мощност 23 MVA, с ново оборудване на Siemens и нови електроразпределителни устройства 35 kV и 6 kV.

 


„При изпълнение на проекта САТ показа високо ниво на професионална компетентност и качество на работа. Компанията спази стриктно стандартите на Holcim, а резултатите от нашето сътрудничество ясно показват, че САТ, България, и Holcim, Ливан, постигнаха отлично техническо партньорство и бизнес сътрудничество“, категоричен е възложителят Holcim.


Повече информация за САТ ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: САТ, Holcim, Siemens

Още от Електротехника