Внедрявания

ABB и RWE представиха в Брилон прототип на нов регулатор на мрежово напрежение

28.11.2014 г.


Водещият производител на оборудване за енергетиката ABB и немският енергиен концерн RWE представиха в Брилон, провинция Северен Рейн-Вестфалия, прототип на нов регулатор за децентрализирано регулиране на колебанията в напрежението на ниво средно мрежово напрежение. „Такъв тип регулатори са необходими, когато са налице силни колебания в напрежението в електроразпределителната мрежа. Качеството на подаваното напрежение и неговите допустими отклонения са определени с европейски стандарти. Когато напрежението премине допустимите граници, съществува риск от повреди и неправилно функциониране на електрическите уреди“, съобщиха за Инженер.bg от българския офис на АВВ.


Все повече електроразпределителни мрежи се доближават до допустимите граници на отклонение в напрежението в резултат на децентрализираното и силно променливо производство на електроенергия от възобновяеми източници, например ветрогенератори и фотоволтаични системи. Проблемът се състои не в количеството на произведената електроенергия, а в поддържането на напрежението в допустимите граници. Това важи най-вече за селските райони, в които се произвежда 80% от зелената енергия. През последните години, ветрогенераторите се превърнаха в неизменна част от пейзажа, а върху открити места и покривите на сградите все по-често се монтират фотоволтаични системи.Съществуващите електроразпределителни мрежи са проектирани за потребление от 2 до 4 kW на включен товар, като е предвидено, че не всички потребители едновременно ще включват електроуреди с обща максимална мощност от 30 kW. В същото време, обаче, произведената електроенергия от възобновяеми източници надхвърля няколко пъти тези стойности. Обикновено съществуващият проблем се решава чрез усъвършенстване на мрежата, като проводниците се заменят с нови, чието напречно сечение е по-голямо. Алтернативна възможност включва използването на регулируеми трансформатори. Това обаче изисква обикновено подмяна на голям брой съществуващи  вече трансформатори. За да бъдат избегнати тези допълнителни разходи, оптималното решение е да се използва регулатор на мрежовото напрежение LVR (Line Voltage regulator).


Тези регулатори се инсталират към електроразпределителната мрежа средно напрежение с цел да поддържат напрежението в необходимите граници. По този начин в мрежата могат да бъдат включени повече източници на възобновяема електроенергия, отколкото до сега беше възможно.


„Това е първият подобен регулатор на ниво средно напрежение, който се презентира на европейския пазар. Той е разработен и изпитан като част от проекта „Мрежи на бъдещето/Интелигентни държави”, в който RWE и ABB взеха участие. В непрекъснато сътрудничество двете компании съчетаха своя опит и знания при разработването на този изцяло нов регулатор на мрежово напрежение. Прототипът на новия регулатор се отличава с висока ефективност, ниски загуби, компактни размери и икономически изгодно приложение в съществуващите електроразпределителни мрежи”, добавят още от ABB България.В своята фабрика в Брилон ABB произвежда вече 40 години сухи силови трансформатори с корпуси от лята смола с работно напрежение до 72,5 kV. Прототипът на новия регулатор е инсталиран в стандартна бетонна подстанция. В случай, че отпадне нуждата от такъв регулатор, бетонната подстанция може да бъде преместена и инсталирана на ново място. Нейната ефективност възлиза на 99,75 % за всяка от степените на регулиране. Пилотната подстанция може да контролира преноса на електрическа  електроенергия с мощност 8 MVA и да регулира напрежението в рамките на +/- 10%.


При направените изпитания и пускането в експлоатация на регулатора във фабриката на ABB в Брилон, представителите на RWE са изразили пълно удовлетворение от функционалността и надеждността на новия регулатор на мрежово напрежение.„Това иновативно оборудване на ABB е важен елемент, който ни дава възможност да направим прехода към новите енергийни източници”, заяви д-р Йоахим Шнайдер, технологичен директор на RWE Германия. „С разработването на новия регулатор, ние още веднъж доказахме своята компетентност, с която посрещаме предизвикателствата на новите технологии. Чрез този нов продукт ABB прави следващата крачка в осъществяване на прехода към нови енергийни източници”, добави от своя страна д-р Мартин Шумахер, ръководител направление Енергийни системи в ABB.


Регулаторът на мрежово напрежение ще бъде инсталиран в близките седмици в електроразпределителната мрежа на RWE/Westnetz и след пуска в експлоатация и кратък пробен период, ще работи напълно автоматично. Въпреки това при необходимост той може да бъде контролиран и от системата за мрежово управление на RWE.


Първият прототип на регулатор ниско напрежение, създаден и произведен в Брилон за мрежи ниско напрежение, успешно функционира ежедневно от началото на лятото в Швейцария. Там той изравнява колебанията в напрежението, получени в резултат на произвежданата електроенергия от голяма фотоволтаична инсталация, разположена в селскостопански район. И в този случай регулаторът на ниско напрежение е инсталиран към преносната мрежа на електроразпределителното дружество, като работи в автоматичен режим или се управлява дистанционно.


Източник на снимковия материал: ABB България

Още от Електротехника