Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Интервю

Илия Кръстев от SAP: Искаме да се утвърдим като доверен консултант в облачните услуги

04.05.2017 г.

В наши дни облачните услуги и концепцията за Интернет на нещата (IoT) навлизат все по-сериозно в различни индустриални области и производства. Безспорен лидер в тази сфера, доказал своите големи възможности и оправдал доверието на хиляди клиенти по света, е софтуерната компания SAP. Повече за дейността на фирмата, за иновативните й решения и услугите, които предлага, за най-големите последно реализирани проекти в сферата на IoT-технологиите, както и за стратегическите цели за 2017 г. на SAP, разказва за читателите на Инженер.bg г-н Илия Кръстев, отговарящ за платформения бизнес на SAP за България и Румъния.Г-н Илия Кръстев, ръководител „Платформени решения" в SAP България, пред Инженер.bg


Г-н Кръстев, бихте ли запознали читателите на Инженер.bg с дейността на SAP? Разкажете повече и за българското дружество на фирмата?

Технологичният сектор, локално и глобално, е подложен на непрекъсната трансформация и еволюция заради постоянно появяващите се нови технологии и модели. SAP е компания от над 88 000 служители, с огромно портфолио и можем да кажем, че натрупаните с годините опит и решения ни позволяват адекватно да преценим къде е добавената стойност. Звеното на SAP в България е много интересно и ключово за компанията изобщо. Това по същество са две вертикали с различно естество на дейност: SAP Labs Bulgaria (със 700 служители в София) са в R&D частта на производството на софтуер, включително и някои от най-важните за компанията продукти, като SAP Cloud Platform. SAP Bulgaria е локалното търговско дружество. С превръщането ни в платформена компания расте и колаборацията между двете звена, тъй като клиентът заема централното място и всички, в т.ч. и производствената част на корпорацията, имаме фокус и мотивация да сме при клиента, да знаем и разбираме нуждите му!


Кои са сред най-иновативните решения на SAP и какво е тяхното приложение?

SAP, подобно на други големи софтуерни корпорации, разви свое портфолио от продукти в областта на Интернет на нещата, изкуствения интелект, управлението на големи данни. Може да се каже, че всичко, което SAP продава, е иновативно. Това е така, тъй като SAP отдавна вече не e ERP доставчикът, както бе известен на българския пазар. SAP e платформена компания с облачни решения отгоре. Голямото портфолио от продукти, с които днес SAP разполага, са пренаписани върху една платформа за данни, като така успешно обединяваме двата свята – ”best of breed” и „single software vendor”. Знаете, че през последните 10 години SAP придоби много софтуерни компании, всяка от които лидер в дадена индустрия и ниша. Сега всички тези продукти работят върху една платформа. И това именно е най-иновативното, което SAP предлага и което ни отличава от всички на пазара. Каквото и да си купите от SAP, вие получавате и платформата, като по този начин си осигурявате опростяване на информационната архитектура и добавена стойност за бизнеса. Всеки, който иска да разбере защо това не са просто маркетингови сентенции, а реалното ни предложение, би могъл да се свърже с нас за по-подробна среща.


Какви услуги предлагате за вашите клиенти като един най-големите доставчици на софтуерни решения в света, в т.ч. обучения, поддръжка, актуализации и т.н.?

Ние предлагаме всичко, свързано със софтуер, който адресира дадени бизнес нужди. Портфолиото ни наистина е огромно. Именно затова ние не продаваме продукти, а решения. Подходът ни традиционно е да даваме на клиента избор да върви по един от два пътя: да разработва изцяло собствени решения със средствата на иновативната ни платформа или да ползва наши готови решения. Има, разбира се, и хибридни варианти. Относно внедряване на решенията ни ние предлагаме всички варианти: на място при клиента, в облак на SAP, в облак на клиента, в други популярни облаци, като: AWS, Azure, Google, хибриден вариант, както и чист хостинг. Почти 80% от клиентите ни използват enterprise пакета ни за поддръжка, тъй като е с най-голяма добавена стойност за всички, съотнесено към заплащането. SAP традиционно предлага огромно количество обучения, като голяма част от тях са вече са онлайн и са отворени за всички.


Обяснете по-подробно за приноса на компанията в областта на Интернет на нещата (IoT) и облачните услуги?

През последните 12 месеца SAP инвестира около 1 милиард евро в Интернет на нещата. Тази година инвестицията продължава със същите темпове. Това е естествено за нас, тъй като SAP традиционно е силен във вертикалните бизнес решения, като има огромно консултантско know-how за бизнес процесите и реалните бизнес нужди. В този смисъл, естествено е желанието ни да предложим и специфичното продуктово портфолио, свързано със сензорни данни и последващите им аналитики и утилизирането им в бизнес софтуера. Разбирате, че Интернет на нещата като софтуерни пакети биха били различни за различните вертикали и индустрии. Когато говорим за облачните услуги, визията тази година остава същата както през последните 7 години – „на първо място е облакът“. Тази стратегия е най-ясно транспонирана в двата генерални софтуерни рилийза с иновации, които излизат през годината. През месец май се пуска първият пакет, който е само за облачните ни продукти, а 5 месеца по-късно същият рилийз се прави и за локално инсталираните лицензи. SAP е на първо място в света по продажби на облачни лицензи на бизнес софтуер. Работим за това тази тенденция да е репрезентативна и за България.


Разяснете Вашата концепция за Интернет на всичко (Internet of Everything (IoE))?

Интернет на всичко включва освен достъпните устройства и сензори в прилежащата инфраструктура на бизнес клиента ни, така и всички останали данни във всички останали светове, които биха имали дори и само визионерско отношение към иновационния процес и възможността за нови приходи на компанията. Говорим за социални мрежи, всякакъв тип неструктурирани данни – въобще всичко, което все още няма предефинирана схема на съхранение. За да се изпълни Интернет на всичко със съдържание, ние имаме три големи групи продуктови портфолиа: Управление на големи данни в облака, Изкуствен интелект, Аналитики във всички възможни сценарии, сечения и сложност.


Кои са някои от най-големите последно реализирани проекти на SAP в сферата на IoT-технологиите? Разкажете накратко за тях.

ProStream е клиент на SAP и те са безспорно една рядко иновативна компания. Те повярваха в предложението на SAP и в момента трансформират своя бизнес и начина, по който поддържат инфраструктурата, която са изградили и изграждат. Prostream имат собствен облак, откъдето могат планирано да правят превантивна поддръжка, която, всички знаем, излиза доста по-ефективна от тази, която само следва инцидента. SAP наистина се вълнува много, когато работи с клиенти като ProStream, защото това са компании, които преначертават цели индустрии и всички останали се равняват по тях. Разбира се, има и други, но на този етап не бихме могли да споделим в детайли за тях.


Какви стратегически цели си поставя SAP за 2017 г. и къде смятате да концентрирате усилията си?

Целите ни са свързани с утвърждаването на SAP като платформена компания, която е довереният консултант на бизнеса. Ние ще бъдем тези, които задават тенденциите във всички основни браншове не само посредством портфолиото ни от продукти, но и най-вече като създаваме екосистема от партньори, които имат добавена стойност в тази екосистема за клиента и неговите конкретни бизнес цели.Източник на снимковия материал: SAP

Още от Електротехника