Безплатна регистрация за втората балканска конференция за 3D принтиране - Additive days 2020, 20 - 23 февруари, Sofia Tech Park!

Интервю

Инж. Любомир Илиев от Техруум: „Целта ни е да намалим строителните разходи и времето на строителния процес“

03.07.2017 г.

От началото на 2017 г. международно признатата компания TechRoom, предлагаща услуги и продукти в сферата на иновациите, технологиите и строително‐информационните системи (BIM), има структура и екип на територията на България. Повече за дейността на компанията, същността на BIM технологиите, които предлага у нас, и приложенията, които намират приложение в индустрията и строителството, разказа пред Инженер.bg инж. Любомир Илиев, управител на Техруум ЕООД.TechRoom е утвърдена високотехнологична компания, която стъпи на българския пазар в началото на т.г. Основни клиенти на компанията са в държави като САЩ, Канада, Англия, Франция, Сингапур, ОАЕ, Китай, Южна Корея и Русия“, заяви г-н Илиев. „Един от най‐важните фактори за успешен бизнес е разбирането и оценяването на факта, че хората не купуват продукт. Това, което се придобиха са ползите от продукта. А дали даден продукт е в състояние да създаде очакваните ползи и позитиви, се определя от неговото качество, както и нуждите и желанията на хората“, уточни той.

 

„Целта ни е да предложим на клиентите ни намаляване на строителните разходи, по-кратко време за строителния процес, както и да им предоставим активна система за контрол на качеството чрез въвеждане на нови технологични методи и процеси в сферите проектиране, строителство и поддръжка на сградни активи“, категоричен бе управителят на българската фирма.

 

Какво е BIM?

BIM е един от най‐популярните методи за работа при проектирането и строителството по света. Достъпното обяснение на BIM е система на работа и управление на инвестиционни проекти. BIM не е софтуерна платформа и не се ограничава до използването на конкретна такава. „Възможностите на BIM са безгранични. Реално погледнато това е технологията, която за изминалите 10 години коренно промени начина на проектиране и строителство в световен мащаб. Чрез BIM се изграждат информационни модели на сградни или инфраструктурни активи“, коментира утвърденият специалист.

 

При работа с тази технология се генерира цялостен триизмерен модел на актива. Този модел носи пълна информация за вложените в него елементи, което до голяма степен улеснява и автоматизира работата на проектантите и строителите. Неща като изчертаване на разрези, детайли и фасади, както и изготвяне на количествени, стойностни сметки и спецификации остават в миналото. Огромно предимство на технологията носи работата в триизмерна среда при постоянен обмен на данни. Това осигурявана на всички участници в процесите на проектиране, строителство и експлоатация на сградата директно взаимодействие, обясни г-н Илиев.

 

 

BIM като технология на работа

създава много стриктна система за контрол на качеството, система за обмен на данни и информация, както и сгъстени графици с матрици на отговорности спрямо участниците в различните процеси.

Логиката за работа с BIM е насочена изцяло към създаване на продукт с изключително висока архитектурна и инженерна стойност. При дефиниране на параметрите, които трябва да покрива BIM технологията, се работи в 4 основни посоки:

 ‐ Редукция на крайната строителна стойност на актива;

 ‐ Повишаване на качеството при проектиране и строителство;

 ‐ Повишаване на възможностите за управление на процесите и тяхното прецизно планиране;

 ‐ Планиране на поддръжката на сграда по време на жизнения й цикъл.

 

За да се гарантира покриването на горните приоритети, ядрото на BIM е разделено на 3 основни части:

- Building Information Modelling е процес на създаване и обменяне на данни за една сграда по време на нейното проектиране, строителство, използване, поддръжка и разрушаване, т.е. през целия й жизнен цикъл. Чрез взаимодействието на различни технологични платформи BIM позволява на участниците в тези процеси достъп до пълната информация за сградния или инфраструктурния актив. Building Information Modelling е базовият процес, без който BIM е невъзможен.

- Building Information Model е цифрово описание на физически и функционални характеристики на съоръжение или сграда, което служи като споделен източник на данни и информация за него. Този централизиран източник на информация формира надеждна база за вземане на решения по време на създаването, съществуването и разрушаването на сградния или инфраструктурен актив.

- Building Information Management представлява организация и контрол на бизнес и инвестиционни процеси, използващи информация от цифровия модел. Ползите включват: централизирана и визуализирана информация, предварително изследване на възможности, устойчивост на решенията, ефективно проектиране, интеграция на специалности и инсталации, пълна строително‐техническа документация, пълно планиране на поддръжката на актива, капиталова оценка, анализи на възвръщаемост спрямо различни концептуални решения и др.

 

Приложения на BIM

BIM технологията намира широко приложение при проектиране, строителство и поддръжка на сграден и инфраструктурен актив. Някои държави като Англия, Норвегия, Финландия, Австралия, Бразилия, ОАЕ и други имат въведени държавни BIM стандарти. Те въвеждат задължително използването на BIM при проектиране и строителство на всички или на определени типове сгради. Страни като Франция, САЩ, Канада, Германия, Русия, Япония, Южна Корея, Сингапур и други към момента са в процедура по разработване и тестване на BIM стандарти. В голяма част от изброените държави BIM преди всичко е инвеститорско изискване. Знаковите обекти в процес на проектиране и строителство в тези държави са с наложени инвеститорски BIM стандарти, поясни управителят на Техруум.

 

 

„Стандартен подход от страна на бизнеса е създаването на BIM стандарти за отделни компании, които покриват няколко държавни стандарта или съответно имплементират в себе си специфични изисквания на компанията. Това е една от сферите, в които имаме значителен опит“, добави в заключение той.

 

Повече информация за Техруум ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!Източник на снимковия материал: Техруум

Още от Електротехника