Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Интервю

Никола Драгов: „С платформата MerchantPro ще изградите Вашия дигитален магазин бързо, лесно и сигурно“

11.06.2020 г.


В първата част на интервюто ни с Никола Драгов, основател на платформата MerchantPro, Ви разказахме какво трябва да знаете, за да изградите успешно своя бизнес онлайн и какви са основните причини да не отлагате тази стъпка. Днес, заедно с г-н Драгов, ще Ви разкрием най-интересните инструменти и функционалности на MerchantPro, които ще осигурят конкурентно предимство на Вашия бизнес. Ще разберем и как от компанията съдействат на своите клиенти и дали е възможно да прехвърлите своя онлайн магазин към платформата MerchantPro.


Господин Драгов, кои са най-интересните и полезни инструменти и функционалности, с които разполага MerchantPro? Атрактивни ли са те за B2B ориентирани компании, предлагащи продукти и услуги за професионална употреба?


Имаме специален план и приложения за B2B фирми. При тях продажбеният процес може да е много специфичен в зависимост от подотрасъла. Твърде често се комбинират офлайн дейности по иницииране на заявки и контакти с цел продажба с онлайн активности до крайния момент на получаване на поръчка и приемане на плащане.

 

В системата ни могат да се намерят приложения, които вършат прекрасни услуги за компании със специфичен продажбен процес. Разполагаме с приложение за групиране на клиентите по дадени критерии с ръчно или автоматично добавяне на клиент към група, като за определени групи клиенти могат да се публикуват различни цени на стоки. Такива групи са например „дистрибутори по региони” и „крайни потребители”. Знаем, че цените за тях биха били различни. Те така ще ги виждат и в сайта. Това дава възможност за продажба едновременно към дистрибутори и крайни потребители, стига бизнес моделът да позволява.

 

Също така, имаме възможност за скриване на цените на продуктите и показването им на посетители единствено след одобрено запитване за цена, което е много полезно за търговските отдели, където цената за единица продукт зависи от крайния брой закупени стоки и не може просто така да се публикува цена за продукт, без да се знаят параметри и обеми на поръчка.

 

Друго интересно приложение за B2B потребителите ни е възможността за прикачване на файл (например с технически детайли) при поръчка на даден продукт от клиент. Така при самата поръчка крайният клиент има възможност да прикачи някакви изисквания, които има за изделието (надписи, разрези, етикети, описания и опаковъчни изисквания) и приемащият поръчката администратор да се съобрази с изискванията на клиента.

 

Голям интерес от страна на B2B фирмите имат и приложенията ни за фактуриране и за персонализирана проформа. Също и приложението за цифрови продукти, с които могат да се продават нематериални продукти (като допълнителна гаранция) или продукти, изпращани във файл (инструкции за употреба, сертификати, гаранции, упътвания на различни езици и др.).


Реализирайте повече продажби с онлайн платформата MerchantPro и постигнете по-голяма разпознаваемост на своя бранд! Заявете безплатна консултация сега!

 

Възможно ли е вече съществуващ онлайн магазин да премине към вашата платформа и как става това?


Да, възможно е. Разбира се, това има своите специфики, но може да се осъществи.


Много е важно да се направи преценка какви данни ще се експортват от едната платформа в другата. Освен продуктите с техните параметри и характеристики, обикновено е добре да се пренесат и данните на клиентите и поръчките. Най-общо това е всичко, което се прехвърля като данни, и обикновено става лесно, бързо и евтино, а в зависимост от особеностите на базата - в много случаи и безплатно.

 

Малко по-различно стои въпросът относно дизайна в новата платформа. Ако искаме да има някаква приемственост между дизайна на стария и новия магазин, вероятно ще трябва да се направи инвестиция, за да може да се изгради според предпочитанията на клиента.


 

Как MerchantPro съдейства на търговците, които използват или искат да започнат да използват платформата?


На първо място, помагаме с бърза клиентска поддръжка по имейл, телефон или по друг канал.

 

Клиентската поддръжка, разбира се, често преминава в консултации относно маркетинг, увеличаване на продажбите, реклама и други теми, която консултация ние предлагаме безплатно, стига да е в нашите компетенции.

 

Друго, което можем да направим, е разработката на персонализирано приложение или интеграция по заявка на клиента. Много често, особено по-големите ни клиенти имат нужда от API интеграция с някой техен партньор или друго специфично приложение, с което са разполагали в предходната им платформа. Можем да разработим такова и да го предоставим на тяхно ползване по заявка.


Любопитни ли сте какво още ни разказа г-н Никола Драгов за най-интересните инструменти и функционалности на MerchantPro, които ще осигурят много предимства на Вашия бизнес? Вижте първата част от интервюто ни с него.

 

Какви са тенденциите в електронната търговия? Очаква ли се ръст в онлайн присъствието на бизнесите, след като потребителите прекарват все повече време в Интернет?

 

Ръст в онлайн търговията е неизбежен и това го показват всички статистически данни. Важно е обаче да се прецени в кой точно момент да се дигитализират продажбите и заявките в дадена индустрия, настоящите и потенциалните клиенти на фирмата готови ли са да правят заявки през уебсайт в Интернет, ще изгуби ли тя предимства пред конкурентите си, ако те избързат и дадат възможност на клиентите да правят поръчки онлайн. Въпроси, върху които заедно с екипа на MerchantPro обсъждаме ежедневно с цел да развиваме платформата, така че да е максимално полезна на потребителите.

 

Повече информация за MerchantPro, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


 

Източник на снимковия материал: MerchantPro

Още от Електротехника