Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Интервю

Д-р Самуил Бенатов: „Развойната дейност и патентната култура правят индустрията конкурентоспособна“

22.01.2020 г.


Какво не знаем за издаването на патенти и какви са нагласите на българския бизнес в това отношение? Тези и още любопитни въпроси дискутирахме с д-р Самуил Бенатов, съсобственик на Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“. След като вече систематизирахме процедурата по издаване на патент или полезен модел заедно, той сподели още важни подробности по темата. „Развойната дейност и патентната култура правят индустрията конкурентоспособна“, коментира г-н Бенатов пред екипа на Инженер.bg.


Господин Бенатов, читателите на Инженер.bg вече са запознати с отделните стъпки по подаване на заявката за патент. Нека изясним още някои важни въпроси. Винаги ли изобретателят е заявител на патента?


Не, не винаги. И това е въпрос, който трябва да се реши, защото от него зависи кой ще е носител на патента. Ако изобретението е служебно например, собствеността на патента е на компанията или на поръчителя.


Заявители могат да бъдат и повече лица – физически, юридически или комбинация между тях.


Ако погледнем нещата във финансов аспект, можем ли да посочим ориентировъчни суми, които ще ни струва издаването на патент у нас и в други патентни ведомства?


В България таксите за подаване на заявка са около 300-400 лв. Отделно от тях е хонорарът на съответния патентен представител или бюро.


Европейската заявка струва около 1400 евро. Но важният момент тук е, че тя важи в 38 държави, включително и в големите икономически сили – Германия, Франция и т.н. Така тя може да се окаже по-евтиният вариант.


Още по-мащабно погледнато, за да патентовате разработка в големите световни ведомства – европейско, руско, щатско, китайско, японско, корейско и др., са нужни общо около 80 000 евро. В тази сума са включени освен таксите за заявки и хонорари, преводи на документи и т.н.


За някои това са страшно много пари. Да погледнем реално обаче – в момента толкова струва един двустаен апартамент в София. А един целеви и добре обмислен патент служи за бизнес. Неговата цел е притежателят му да генерира дългосрочни приходи, разчитайки на силно икономическо оръжие.


Колко време е нужно, за да разберем дали има смисъл да продължаваме процеса?


В Европейското патентно ведомство се стремят до 6-ия месец да приключат с проучването и първото мнение за патентоспособност. Защо е важно това да се случи в кратък срок? До 12-ия месец от подаване на първата заявка имате право да подадете други заявки, които да се ползват с първоначалния приоритет по време. Това означава, че датата на тази първа заявка ще важи като входяща и за последващите подадени заявки. Така, ако някой е подал същото или сходно решение в рамките на 12 месеца, вие го изпреварвате.


Нека разгледаме следния пример. Подали сте първата си заявка в България през януари и решавате да подадете друга заявка през август, да речем в САЩ. Някой обаче е подал същата заявка, отново в САЩ, през юни. Вие го изпреварвате, защото ползвате датата на заявката от януари.


Важно е да подчертаем, че с патентния процес заявителят подарява изобретението си на целия свят. Системата на патентоване е един вид договор между изобретателя и обществото.


А когато дадено изобретение е открито по едно и също време от различни хора – историята познава подобни случаи?


Първият по време е първи по право.


Да се фокусираме върху българската индустрия. Смели ли са българските предприемачи по отношение на патентоването?


Големите международни компании подават много заявки – те могат да си го позволят. Сред тези предложения има и много „шум“ – т.е. от 100 заявки, накрая една или две ще са успешни и ще донесат приходи.


Българската индустрия не е на такова ниво – тук все още няма и патентна култура, и стратегия.


На какво се дължи това според Вас?


На отсъствието на информация относно процедурите и ползите от патентите, както и на не толкова интензивната развойна дейност. Част от българската промишленост е неконкурентоспособна, защото не произвежда собствени изобретения. Предприятията или плащат огромни такси за чужди лицензи, или чакат да изтекат съответните права, за да произвежда вече готово изделие.


Какво е най-важното, което искате да посъветвате българските компании, избрали да разработват собствена продукция?


Най-важното е да се пази техническото решение в тайна до подаване на заявката за лиценз, защото иначе то няма да може да се патентова.


Информация за патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, бихте могли да намерите в микросайта на компанията в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: Инженер.bg, freepik.com

Още от Електротехника