Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Новини

Надеждна защита с въздушните прекъсвачи ETIPOWER на ETI Elektroelement

29.08.2019 г.


Серията въздушни прекъсвачи ETIPOWER на ETI Elektroelement, водещ производител на електротехнически продукти и решения, се използват за защита на разпределителни линии, генератори и друго електрическо оборудване от въздействието на токове на късо съединение и претоварване. „ETIPOWER са първите в света изключватели, които имат два прекъсващи контакта на фаза. Патентованият механизъм „Double Break“ позволява да се издържи ток на късо съединение в течение на 1 s, или с други думи издръжливостта на кратковременно протичане на ток на късо съединение (Icw, 1 s) е равна на тази на протичане на ток на късо съединение Ics за всички модели“, съобщиха за Инженер.bg от офиса на ETI Elektroelement у нас.

 

 

Въздушните прекъсвачи ETIPOWER се отличават и с малки размери в дълбочина, което позволява да се спести място в контролния шкаф (1). Възможни са три начина на присъединяване на автоматичните прекъсвачи: вертикални клеми, хоризонтални клеми и фронтално включване. Клемите от страната на захранването и откъм товара могат да са с различно разположение (2).


Патентованият механизъм "Double Break" осигурява изключително бързо прекъсване на дъгата при поява на късо съединение, което значително намалява износването на основните контактни и съответно увеличава експлоатационния живот (3). „Цялата енергия на волтовата дъга се разсейва в специално разработената дъгогасителна камера на механизма "Double Break". Като резултат се намалява необходимото разстояние между прекъсвача и разположените наблизо заземени метални части“, допълниха от ETI. Това спомага за редуциране височината на контролния шкаф и съответно за намаляване на разходите (4).


Фиксираните и подвижните основни контакти могат лесно да бъдат заменени (времето за замяна на всеки полюс отнема около 15 min. Всички елементи на основните контактни групи са без винтови съединения или гъвкави проводници, което подобрява надеждността при включване/изключване (5).


Всички защитни релета имат функция „LSI“, която осигурява регулиране на времето на сработването при претоварване (L), I2t крива при късо съединение (S) и незабавно изключване (I). Тези възможности позволяват регулиране на чувствителността в широк диапазон в сравнение с други защитни устройства (6).


Прекъсвачите от серията ETIPOWER поддържат широк спектър от функции и възможности за защита (7):


 - Тип L: Защита на промишлено оборудване и трансформатори;

 - Тип S: Защита на генератори;

 - Тип R: Обща защита на веригата.

 

Въздушните прекъсвачи EP6 прекъсват веригата в две точки от страна на захранването, като същевременно разсейват топлината от контактите или клемите, благодарение на ефективна въздушна конвекция през нагнетателен вентил (8).

 

Предпазителят на бутона ON/OFF предотвратява неволното му или неразрешено задействане, като е предвидена възможност за заключване с до три блокиращи механизма (9).


Автоматичните прекъсвачи ETIPOWER разполагат със система Z Interlock, която позволява да се задейства най-близкия до аварията изключвател, независимо от настройката за кратковременно закъснение (10).


Броячът ON-OFF е с механично 5-цифрово отчитане, което показва броя на извършените от прекъсвача цикли ON-OFF (11).


„Двойно включващите и изключващи намотки осигуряват разширено резервно функциониране на системата за управление на прекъсвача (12). Това гарантира на крайния потребител максимална надеждност на критични UPS вериги, свързани с критични натоварвания“, коментираха от ETI.


Конструкцията на въздушните прекъсвачи ETIPOWER позволява заземяването на шинопровод от страна на захранването или на веригата от страна на мрежата ниско напрежение (13).


Ключалката за бутона ON/OFF се предлага в две изпълнения: тип ON, който заключва прекъсвача във включено състояние, и тип OFF, който заключва прекъсвача в изключено състояние (14). Когато прекъсвачите са с ключалка, управлението на прекъсвача от оператор не е възможно, освен ако не се използва правилният ключ.


Автоматичните прекъсвачи имат различни положения на корпуса и разполагат с лостов указател, показващ съответната позиция. Използването на катинар за позицията предотвратява неволното изтегляне на корпуса на прекъсвача. Катинарът на лоста за позицията блокира тялото на прекъсвача в положение „Свързан“, „Тест“ или „Изолиран“. Предвидена е възможност за поставяне на до три катинара (15).


„Панелът на вратата осигурява степен на защита IP20, а при поръчка със специално гумено уплътнение и степен на защита IP31 (16). Възможно е изпълнение с предпазен капак IP, който осигурява степен на защита IP55 (IEC 60529). Дори ако тялото на прекъсвача е в положение „Изолиран“, IP капакът може да бъде монтиран върху въздушния прекъсвач“, заявиха в заключение от българския офис на ETI Elektroelement.


Повече информация за ETI Elektroelement, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 


Източник на снимковия материал: ETI Elektroelement

Още от Електротехника