Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Пазарни акценти / Прегледи

С индустриалните газове на СИАД производителите на електроника реализират технологични подобрения

09.06.2020 г.


По-малки разходи за монтаж, редуциран брой дефектни изделия, по-добро качество на продукцията и по-висока производителност са мисия номер 1 за производствените компании от електронната промишленост. Екологичните разпоредби наложиха голяма част от тях да ориентират дейността си към запояване в контролирана газова среда, което не само оптимизира процеса, но и подобрява производителността и увеличава технологичния обхват.


 

„В много области – от запояване в контролирана газова среда до нискотемпературно изпитване, кондициониране на компонентите и контрол на pH на отпадъчните води, СИАД помага на производителите на електроника да реализират технологични подобрения, като предлага надеждни и иновативни системи за захранване, осигуряващи висока производителност и конкурентоспособност“, коментираха за Инженер.bg от СИАД България.


Пълният набор от индустриални газове и свързаните с тях технологии на СИАД осигуряват многобройни предимства при монтажните дейности, които се изразяват основно в намаляване негативното влияние върху околната среда, понижаване на производствените разходи и повишаване на производителността.


„Запояването в инертна среда от азот носи много преимущества, като най-съществените от тях са икономии в производствения процес, намаляване на образуването на шлака, съкращаване разходите на припой и за поддръжка, както и намаляване на дефектите, свързани с припоя“, обясниха специалистите от компанията. „Въглеродният диоксид пък е ефективно решение при нискотемпературно екологично криогенно изпитване, струйно почистване и контрол на pH на отпадъчни води“, поясниха още те.

 

Промишлените газове, които СИАД доставя за електронната индустрия, значително подобряват процесите, свързани със сглобяването на електронни компоненти, осигурявайки:


- По-добро качество и надеждност на запоените съединения чрез запояване в контролирана газова среда при методите на вълново запояване и запояване чрез стопяване

 

„СИАД предоставя азот и патентовани технологии за вълново запояване и запояване чрез разтопяване на припоя в инертна газова среда, което намалява или премахва необходимостта от почистване, образуване на шлака и брак“, заявиха от дружеството.


  • - Увеличен диапазон на температурата и скоростта при нискотемпературно екологично изпитване с помощта на криогенни течности

„При нискотемпературно, или криогенно, изпитване е широкозастъпена употребата на течен азот или течен въглероден диоксид, за да се изпита издръжливостта и надеждността на монтираните печатни платки при извънредно ниски температури и големи температурни колебания“, посочиха от СИАД.  •  - Контрол на pH на алкални отпадъчни води от процеси на пречистване и регенерация


„Когато в процеса на монтаж на електронни части се генерират алкални отпадъчни води, доказаната технология с въглероден диоксид на СИАД осигурява ефикасно, икономически ефективно и екологично решение“, коментираха от фирмата.

  •  
  •  - Оловно покритие за постигане по-добри резултати при запояване


„При асемблиращите операции азотът служи за получаване на инертна повърхност на ваната за запояване, в която се потапят електронните компоненти за покриване на изводите с припой. Азотът предотвратява неговото окисляване с цел постигане на непрекъснато гладко покритие“, подчертаха от компанията.

  •  
  •  - Обработка на платки и компоненти за подобряване на способността за запояване


При монтаж на разнообразни електронни елементи се препоръчва кондиционирането в азотна среда. „Тази среда осигурява изсушаване, отстраняване на повърхностния кислород и повишаване на способността за запояване“, уточниха от СИАД.

  •  
 
  •  - Защита на припойната паста при съхранение


„Изследванията показват, че съхраняването на припойна паста в среда от азот може да запази за по-дълго време работните й качества, както и да удължи срока й на годност“, заявиха от компанията.


  •  - Сухо съхранение на чувствителни към влага компоненти


„Съхранението на монтираните електронни компоненти в среда от азот предотвратява замърсяването от влага, кислород и други чужди елементи и запазва високото качество на готовите изделия“, обобщиха от СИАД България.


Повече информация за СИАД България ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: СИАД България, pixabay

Още от Електротехника