Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Анализи / Техн. решения

БИГ процес контрол: Компенсационни проводници и кабели за термодвойки от Günther Temperaturmesstechnik

09.08.2019 г.


Термокабелите и компенсационните проводници се използват за свързване на температурни сензори (термодвойки) с точката на сравняване. „Материалът, от който са произвеждат компенсационните проводници, като правило е различен от материала на термодвойката. Той не е толкова скъп, но съгласно DIN EN 60584-3 трябва да притежава аналогични термоелектрически характеристики на материала, от който са изработени термодвойките. За разлика от компенсационните проводници, термокабелите са произведени от същия материал, от който са направени съответните термодвойки. Обширното портфолио на Günther включва над 200 вида компенсационни кабели и термокабели, отговарящи на стандартите в тази област“, информираха за Инженер.bg от фирма БИГ процес контрол, официален представител за България на компанията Günther.


 

„В съответствие с принципа на работа на термодвойките, материалът между точката на измерване и точката на сравняване не трябва да бъде различен. Теоретично термодвойката трябва да достига точката на сравняване, но на практика в болшинството от случаите това е невъзможно или нерентабилно“, допълниха от БИГ процес контрол.

 

Компенсационните кабели се предлагат с различна изолация, защитно екраниране и в едножилно или многожилно изпълнение. Те се маркират с буквата „C“, която се поставя след символа, обозначаващ вида на термодвойката, например „SC“ за платинена термодвойка от тип S.


 

Термокабелите се използват за измерване на температура на големи разстояния

 

Термокабелите се изработват от същия материал като съответните термодвойки. Чрез свързване на двата проводника, в единия край на кабела се получава термоелемент. Този метод се използва например при измерване на температура на големи разстояния.

 

Термоелектрическите кабели се предлагат в едножилно и многожилно изпълнение с различни видове изолация. Те са маркират с буквата „X“, която се поставя след буквеното означение на термодвойката, например „KX“ означава термоелемент NiCr-Ni от тип К.

 

Означение на термокабелите и компенсационните кабели

 

Цветовото означение на термоелектрическите и компенсационни кабели се определя от стандарта DIN EN 60584-3. Стандартизацията допринася за минимизиране на опасността от грешки при свързването на термодвойките.

 

Максималната работна температура се определя от изолационния материал, затова при избора трябва да се спазват указанията на производителя.

 

 

Допустими отклонения и граници на отклонения

 

„Проводниците за термокабелите и компенсационните кабели са стандартизирани в DIN 43713. Термоелектрическите напрежения в допустимия температурен диапазон съответстват на термоелектрическите напрежения на термодвойките в съответствие с изискванията на DIN EN 60584-1“, коментираха от БИГ процес контрол. Допустимите отклонения за термокабелите и компенсационните кабели са определени в DIN EN 60584-3.


Съществуват два класа точност:


  •  - Клас на точност 1: Висок клас на точност само за термокабели, т.е. кабели, произведени с оригинални материали;

  •  

  •  - Клас на точност 2: Валиден както за термокабели, така и за компенсационни кабели, изработени от аналогични материали.

 

Термокабелите и компенсационните кабели на Günther съответстват на цветовото кодиране, съгласно DIN EN 60584-3 с изключение на термоелектрическите кабели от тип U и тип L, чието цветово обозначение е съгласно DIN EN 60584-3. Допустимите отклонения отговарят на клас на точност 2, съгласно DIN 43722. За термодвойките от тип U и тип L допустимото отклонение съгласно DIN 43719 е в границите на ± 3 °C.


 

„За термодвойки от тип B може да се използват медни проводници в температурния диапазон до 100 °C. Поради тази причина, в DIN EN 60584 не се съдържат стойности за допустимите отклонения на тези компенсационни кабели. Ако са необходими компенсационни кабели за температури над 100 °C, тогава се използват специализирани компенсационни кабели. Тези кабели се предлагат по заявка“, коментираха в заключение от БИГ процес контрол.

 

Повече информация за БИГ процес контрол ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


 

Източник на снимковия материал: БИГ процес контрол ЕООД, Günther

Още от Енергетика (ВЕИ)