Безплатна регистрация за втората балканска конференция за 3D принтиране - Additive days 2020, 20 - 23 февруари, Sofia Tech Park!

Анализи / Техн. решения

Следете вибрационното състояние на вашите машини с високоефективната система Vibro Health+ max 1.3 на Ансисофт

05.12.2017 г.


С цел редуциране на експлоатационните и ремонтните разходи, генерирани от различните видове ротационно оборудване, утвърдената българска компания Ансисофт предлага на пазара богат набор от високоефективни решения за следене и диагностика на вибрационното състояние на механични елементи и превенция от потенциални повреди и по-сериозни проблеми. Сред тях е самостоятелната система за дистанционен мониторинг и анализ на вибрации на въртящи се машини Vibro Health+ max 1.3.„Работата на системата се основава на преобразуване и обработване на сигналите от акселерометрични датчици за ускорение. Първичните данни, постъпващи от външните сензори, се трансформират в характерни стойности и спектри чрез софтуерни програми, филтърни функции и вътрешна обработка на сигнала“, коментираха за Инженер.bg от Ансисофт. „При заявка получените резултати се изпращат към централен/локален сървър, където се запазват за неопределено време. Оттам те могат да бъдат разглеждани благодарение на специализиран софтуер, който позволява да бъдат наблюдавани времевите стойности на всеки един от вибрационните канали“, добавиха те.


 

Друга функционалност на Vibro Health+ max 1.3 е визуализация на орбита на въртене за всеки един от лагерите на изследваната машина. „Системата е проектирана на модулен принцип с цел осигуряване на максимална гъвкавост и висока производителност при изпълнение на широк спектър от задачи. Управляващ контролер изпраща команди до всички останали модули и осигурява връзка със сървър за съхранение на данни по LAN интерфейс, предназначен за предаване на информацията за анализ на вибрациите“, поясниха от Ансисофт.

 

Решението за мониторинг е предназначено за монтаж в DIN шкаф, като стандартно разполага със седем гнезда за включване на модули/печатни платки с електронни елементи и предлага възможност за разширяване на до 32 модула.

 

Към системата могат да бъдат свързани:

 - Модул за измерване на вибрации в лагерите на въртящи се машини, паралелно в две точки, чрез два датчика.

 - Модул за измерване на обороти на въртящи се машини чрез импулси от тахо датчик.

 - Модул за измерване на линейно отместване на ротор на въртящи се машини чрез индуктивен датчик.

 - Модул за аналогов изход по стандарт 4 – 20 mA сигнал, който разполага и с три релейни изхода, сработващи при надвишаване на три отделни алармени нива.

 - Модул за визуализиране на величините, измерени от системата, който разполага с релеен изход за алармиране при надвишаване на определено алармено ниво.Технически характеристики:

 - Аналогови входове: 8 /възможно разширяване до 56/ RMS1...RMSn, LIN1...LINn, RPM1...RPMn;

 - Аналогови изходи: 1 / 4-20mA;

 - Релейни изходи: 3 + 1 / R1, R2, R3, R-NO (с НО контакти);

 - Съхранение на данни: Data Center CERB (200 TB), локален сървър Client;

 - Интерфейси: LAN Ethernet 100Mbps;

 - Корпус: кутия, 3U субрак от затворен тип, 84 стъпки, 235/133/427mm;

 - Захранване вход/изход: 230 VAC ± 10%, 50Hz // 24 VDC ± 10% / 5 VDC ± 10%;

 - Видове измервания: абсолютни вибрации на лагерите, съгласно ISO 10816, скорост на въртене, аксиална позиция/изместване на вала;

 - Аналитични възможности: FFT – спектрален анализ на вибрациите, ORBIT plot – необичайни движения на вала в лагерите, дебаланс, нарушаване на центровката, наличие на резонансни явления;

 - Комплектност на доставката: VibroHealth+ max 1.3, софтуер, ръководство на потребителя (на CD).Функции и достъп до Vibro Health+ max 1.3


Нивата на достъп до системата са „General Administrator”, „Admin” и „User”. „След стартиране на софтуера за визуализация на данни VibroHealth+ е необходима оторизация на потребителя. Програмата визуализира прозорец, съдържащ полета „User name” и „Password”. След като системата приеме въведените име и парола, потребителят има възможност да наблюдава своите обекти и присъединените към тях машини“, обясниха от Ансисофт.


 

Прозорецът „Machines list” позволява да се извикат последните вибрационни данни „Get Vibro Data” и да се заредят всички данни, извикани от системата – „Load Vibro data”. В таблица „Available measurements” се съдържат исторически данни с датата и точния час, в които са направени измерванията. След избор на някоя от датите, които се намират в таблицата, се появява прозорец „Chart Data”.


 

В него се вижда пълният набор лагери „Bearings”, като за всеки от тях може да се визуализира във вид на графика на орбитата на въртене „Orbit plot”, която се използва за откриване на необичайни движения на вала в лагера, дебаланс, нарушаване на центровка и наличие на резонансни явления. Показват се и всички вертикални и хоризонтални вибрационни сензори на избрания лагер „Sensors”, за които може да визуализират съответните графики:


 - „Time Domain” – графична функция на амплитудата на сигнала от даден сензор за вибрации във времето;  - „Frequency domain” – графична трансформация на Фурие, която е основа за изследване и анализиране на различни хармонични съставни в основата на сигнала от всеки сензор за вибрации, като по този начин може да бъде локализирана причината за появата на вибрации в машината; - „History” – исторически данни за работата на машините, които се представят почасово за период от една година. Изключително важна и полезна опция, която показва развитието на проблема във времето. По този начин е възможно да се предвиди периода за извеждане от експлоатация на оборудването с оглед предотвратяване на авария, което дава възможност за планиране на ремонтите и понижаване на разходите. - „Analyze” – опции при работа с графиките: „Copy”, „Save image as”, „Page setup”, „Print”, „Show point values”, „Un-zoom”, „Undo all zoom/pam” и „Set scale to default”.

 

Повече информация за Ансисофт ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: Ансисофт

Още от Енергетика (ВЕИ)