Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Анализи / Техн. решения

DTS – „Цифрови преносни системи“: Решения на Socomec за осигуряване безопасността на пациентите

28.03.2020 г.


Socomec, доказан производител на продукти и решения за експлоатационна готовност, контрол и безопасност на електрически мрежи ниско напрежение, както и решения за непрекъснато електрозахранване, разработва в партньорство с Philips Medical UPS устройства за защита на оборудване за образна диагностика (ядрено-магнитни резонатори (ЯМР), рентгенови апарати и томографски скенери). „Осигуряването на безопасността на пациентите и на болничния персонал е от първостепенна грижа на всяко болнично заведение. За целта е необходима подходяща архитектура на електрическата инсталация, която да е изградена от надеждни решения с гаранция от производителя. Такави са UPS решенията на Socomec, които могат да се адаптират към експлоатационните ограничения и са в състояние да контролират рисковете в конкретните съоръжения“, съобщиха за Инженер.bg от фирма DTS – „Цифрови преносни системи“, ексклузивен дистрибутор и сервизен център на Socomec за България.Експлоатацията на сградите на здравните заведения има специфични характеристики, а именно надеждното електрическо захранване е абсолютна необходимост, която е продиктувана от нуждата да се гарантира непрекъсваемост на грижите за пациентите и задължението да се осигури безопасността на хората. Това изискване е съчетано с необходимостта от подобряване на енергийната ефективност на сградите, за да се постигне устойчиво управление на инсталациите.

 

Подходящата архитектура на електрическата инсталация осигурява непрекъснатост в работата на обслужваното оборудване. Изправени пред нарастващия брой хронични и свързани с възрастта заболявания, както и появата на нови патогени, болниците трябва да се справят с увеличеното търсене на медицинска помощ и да прилагат по-ефективни процеси.


 

Медицинското оборудване става все по-сложно, тъй като върви в крак с прогреса в медицината и технологиите за по-добро лечение на болестите. Болниците трябва да управляват увеличените разходи за оборудване (б.ред. повече от 6% годишно за Европа), както и да гарантират оптималната работа на това чувствително и критично за дейността им оборудване.

 

Медицинските заведения са сред най-енергоемките обекти в сектора на услугите. Едно от предизвикателствата пред болниците днес е да намалят разходите си за енергия, като същевременно гарантират безопасността на грижите.

 

Излишно е да е се споменава, че всичко изброено важи с още по-голяма сила в условията на епидемия от COVID-19.


„Устойчивостта на електрическата инсталация играе важна роля в цялостната работа на едно медицинско заведение. В решенията на Socomec е вложена експертизата на компанията, като продуктите са съобразени с оглед наличността и качеството на електрическата енергия, за да се гарантира работата на медицинско оборудване“, поясниха от DTS - „Цифрови преносни системи“.

 

Портфолиото на Socomec включва решения в следните направления:


Електрическа инфраструктура: FLEXYS и ATYS


 

Решенията са предназначени за:


 - Осигуряване на захранването в трансформатори ВН/НН;

 - Сигурно и надеждно захранване за всички сгради;

 - Електрозахранване, адаптирано към нивото на критичност на медицинските помещения.

 

Медицински помещения: контролни шкафове за медицински цели


 

Решенията осигуряват:


 - Непрекъснатост на електрозахранването в медицинските помещения;

 - Безопасност на пациентите чрез специфично електрозахранване (изолирана електроенергийна болнична система).

 

ИТ инфраструктура: MODULYS GP и NETYS RT


 

Решенията са предназначени за:


 - Защита и наличност на информационните системи;

 - Наличност и сигурност на данните на пациентите и болничните комуникационни системи.

 

Медицинска образна диагностика: MASTERYS GP


 

Решенията осигуряват:


 - Непрекъснато функциониране на оборудването за образна диагностика (ЯМР, рентгенови апарати, КТ скенери и др.).

 

Мониторинг на сгради: DIRIS Digiware HYPERVIEW/N'VIEW


 

Решенията са предназначени за:


 - Управление на енергийната ефективност на сградите;

 - Мониторинг  на критични вериги за електрозахранване;

 - Защита на електрозахранващите вериги за охранителни системи (противопожарни, аварийно осветление, контрол на достъпа, видеонаблюдение и др.).

 

Повече информация за DTS – Цифрови Преносни Системи ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: DTS - „Цифрови преносни системи“, Socomec

Още от Енергетика (ВЕИ)