Анализи / Техн. решения

 • Иновативна технология на Viessmann оползотворява енергията на леда

  Иновативна технология на Viessmann оползотворява енергията на леда

  Тенденцията за повишаване на цената на първичните енергоизточници води до все по-висока актуалност на термопомпените системи. Те оползотворяват топлинната енергия от въздуха, земята и подпочвените води. Отчитайки огромния енергиен потенциал на природните процеси, водещата немска компания Viessmann инвестира в разработването на технология, оползотворяваща енергийно преминаването на водата от течно в твърдо агрегатно състояние.

 • Анализ на енергийната ефективност на помпени агрегати

  Анализ на енергийната ефективност на помпени агрегати

  Грундфос България предлага промоционално обследване на помпени съоръжения при подмяна на стари енергоемки системи с нови помпени системи на водещата датска компания. Компанията работи по собствено разработена програма и с апаратура, анализираща енергийната ефективност на съществуващи енергоемки помпени агрегати и замяната им с нови енергоспестяващи съоръжения. Целта на обследването е спазване на новото европейско законодателство в сектора, определящо нови строги изисквания относно енергийната ефективност.

 • Инфрачервените камери - надеждна технология за откриване на проблеми във всички сфери на индустрията, енергетиката и строителството

  Инфрачервените камери - надеждна технология за откриване на проблеми във всички сфери на индустрията, енергетиката и строителството

  Термографският анализ е сред най-надеждните и ефикасни технологии за превантивен мониторинг. Това е бърз, задълбочен и безопасен процес за активно откриване на термични проблеми, преди те да са предизвикали повреди и смущения. Изследването и наблюдението на енергийната ефективност е от изключително важно значение при установяване на изправността и надеждността на електрически или механични системи.

 • Нова каталитична инсталация за хидрокрекинг в Лукойл Нефтохим Бургас

  Нова каталитична инсталация за хидрокрекинг в Лукойл Нефтохим Бургас

  Дълбочинната преработка на нефта ще се повиши до над 90% вместо досегашните 75%. Инвестицията в каталитичната инсталация за хидрокрекинг се оценява на 910 млн. евро.

Още от Енергетика (ВЕИ)