Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Дискусии / Позиции

България далеч не е изпълнила целите си относно ВЕИ към 2020 г.

23.01.2012 г.

Никола Газдов, председател на УС на Българска фотоволтаична асоциация

Във връзка с появили се коментари от последните дни по отношение на инвестициите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), Българска фотоволтаична асоциация желае да информира за следното:
България далеч не е изпълнила целите си относно ВЕИ към 2020 г. и със сигурност не е на първо място в Европа по реализиране на ВЕИ проекти. В най-добрия случай към настоящия момент страната ни е изпълнила индикативната си цел за 2011 г., а именно да има 11% дял на ВЕИ в крайното потребление на енергия. Целта за 2020 г. е 16% дял на ВЕИ.
Възобновяемите технологии не са излишен лукс. Те са част от глобалната енергийна революция, която се случва в момента. През 2010 г. 62% от всички нови енергийни мощности в ЕС са от ВЕИ – това е реалността днес. Ползите от ВЕИ са дългосрочни, тъй като се използва безплатен, местен ресурс, а експлоатационните разходи са константни за период от над 20 години. Слънцето и водата ни не са внос от Русия, а вятърът не духа само откъм Вашингтон, Берлин и Брюксел.
Напълно е вярно, че разходите за възобновяема енергия отиват „на електромера на българския гражданин“. Същото важи и за разходите по изграждане на големи енергийни проекти, както и за въглеродните квоти, които ще трябва да закупуват големите въглищни централи от 2013 г. Между ВЕИ и големите енергийни проекти обаче има една огромна разлика.
ВЕИ дават възможност на българския гражданин да се превърне в малък енергиен производител. Всяко домакинство и всеки малък бизнес в страната може да произвежда енергия от ВЕИ – чрез малка вятърна перка, термопомпа или соларна система на покрива. Другият плюс е, че тези системи създават заетост в България и се монтират от местни компании. По този начин ползата за българската икономика е двойна – създават се устойчиви работни места и децентрализирано се произвежда (електро)енергия там, където тя е нужна.

Още от Енергетика (ВЕИ)