Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Дискусии / Позиции

Георги К. Първанов от СиТийм с прогноза за разрешаване на проблемите на пазара на инженерния труд у нас

01.02.2018 г.


Пазарът на труда в България към момента е много различен от този преди 7 или 8 години“, заяви г-н Георги К. Първанов, управител на СиТийм – една от доказаните родни компании, опериращи в областта на човешките ресурси. СиТийм, специализира в предлагането на палитра от услуги, свързани с инженерните специалисти. В интервю за Инженер.bg експертът коментира настоящото състояние в този пазарен сегмент, проблемите и възможните решения. „Изпратихме една динамична 2017 г. по отношение на пазара на труда. Възможностите за търсещите работа са все повече и причина за това е недостигът на кадри“, заяви още г-н Първанов.


Хората, търсещи професионалния си път, имат все повече възможности както у нас, така и в чужбина. Съответно конкуренцията за едно работно място е по-малка. Но не съм сигурен доколко този факт е добър за пазара на труда и за икономиката ни“, коментира Георги К. Първанов по време на интервюто.


По думите му, липсата на достатъчно кадри задължава работодателите да намират все по-креативни начини за търсене на служители. „Стандартното публикуване на обява за работа вече не върши работа. Необходими са различни и иновативни подходи – включително и в популярните социални мрежи“, заяви още г-н Първанов.


От експерта разбираме, че липсата на достатъчно работна сила може да се разглежда в две направления – като физическия недостиг на достатъчен брой хора, както и недостатъчно наличие на квалифицирани специалисти. „Според мен това явление се дължи на един скрит миграционен поток през последните години и едновременния бум на индустрията у нас“, убеден е HR-експертът.


Ето и какво е решението за кризата на пазара на труда според г-н Първанов: „Една част от хората, които могат да се включат в заетост, са тези във възрастовата група над 55 години. Те все още са в работоспособните си години и няма причина да излизат от работната сфера толкова рано. В тях има огромен потенциал, особено що се касае до инженерните им познания и възможностите да обучат следващата генерация специалисти“, заяви той и продължи: „Друга възрастова категория са най-младите – от 16 до 18 години, които могат да се включват в различни по вид стажове, временна заетост и др., като това би означавало и добро кариерно начало за тях. Едва през последните години в България се наблюдава раздвижване в тази област“.


Георги К. Първанов счита за потенциал и неактивната част от населението. „Това са около 300 000 души, които не учат, не работят, но и не търсят работа. Те също могат да бъдат привлечени в заетост“, убеден е той.


Повече информация за СиТийм ЕООД и услугите, които предлага у нас, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: pixabay

Още от Енергетика (ВЕИ)