Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Дискусии / Позиции

Какви практики прилага КонтурГлобал Марица Изток 3, за да покрие и най-строгите екологичните стандарти

04.02.2020 г.

 


 

Замърсяването на околната среда предопредели създаването на своеобразна екологична етика, която промишлените компании трябва да прилагат, за да намалят неблагоприятните последствия за природата от тяхната дейност. Немалко са и компаниите, които се справят успешно с тази задача. За една от тях – електроцентралата КонтурГлобал Марица Изток 3, ще ви разкажем в днешния материал. Пред Инженер.bg от екипа на дружеството разказаха подробности за практиките, които се прилагат по отношение на отделяните емисии в атмосферата. Ще разберете и защо тя е първата електроцентрала на Балканския полуостров, покриваща установените екологични стандарти.Как се намаляват вредните емисии и се рекултивира земята?


„В рамките на един ден в електроцентралата се транспортират 32 000 t въглища от рудник „Трояново 3“. През интервал от 5 минути пробовземач взема проби от въглищата, които се изпращат в лабораторията за изследване на тяхната калоричност и за съдържанието на сяра и влага в тях. Високото ниво на влажност, пепел и сяра предполагат нуждата от преработка с цел да бъдат хомогенизирани“, споделиха от КонтурГлобал.

Освен грижа към природата, КонтурГлобал Марица Изток 3 насочва усилията си и към развитието на човешките ресурси. Компанията предоставя отлични възможности за уверен старт за младите инженерни специалисти, както и подкрепя и насърчава кариерното израстване на по-опитните експерти. Затова, не се колебайте да кандидатствате за стажантската програма или за вакантните длъжности в дружеството.


Това условие гарантира безпроблемната работа на котлите. От дружеството допълниха още, че прилагат разработения от 
проф. Никола Тодориев пестящ време и ресурси метод за изсушаване на въглищата в котела, още преди да попаднат в пещта, където горят при температура от 1200 ºС.


„След това се осъществява процес, при който изгорелите димни газове
преминават през електрофилтри, в които попада пепелина. Тя впоследствие се изнася към сгуроотвала. Оттам отпадъкът се изсипва в разкривката в мината – това е мястото, от което са взети въглищата. Върху пепелината се поставя хумус, като по този начин земята се рекултивира“, обясниха специалистите от енергийното дружество.

 

Суровина за производство на гипс и 96% очистени димни газове


Почти напълно отчистените от прахови частици димни газове преминават към сероочистките в двата комина на ТЕЦ-а. В самия абсорбер (в сероочистката) протича химичен процес, впръсква се варовикова суспензия (фино смлян варовик, примесен с вода) и при преминаване на димните газове сярата се свързва с варовика и се получава отпаден продукт – гипсова суспензия, а димните газове са очистени 96%, каквито са европейските изисквания.


За да гарантира отделянето на чиста енергия, дружеството инвестира 1.4 млрд. лева в околната среда, очистването и безопасните условия на труд. А резултатите от усилията на компанията са осезаеми: емисиите на серен диоксид са намалели 20 пъти, а тези на прах – 10 пъти.Електроцентралата е оборудвана и с инсталация на сгуроотвал. Освен това инсталацията за изсушаване на гипсова суспензия в КонтурГлобал Марица Изток 3 позволява да се рециклират повече от 30% от произвеждания гипс.


Целесъобразно потребление на водата


„Стараем се консумацията на вода в електроцентралата да бъде балансирана. При загуби водният ресурс се добавя студена вода от помпената станция на компанията в язовир „Розов кладенец“. А в случаите на по-голямо количество вода от необходимото, тя се съхранява в буферно езеро. Пречиствателните станции в електроцентралата са две – по една за битови и за промишлени цели“, коментираха от енергийното дружество.


Вследствие на предприетите от ТЕЦ-а екологични практики, са намалени наполовина употребата на прясна и заустването на отпадъчна вода.


Повече информация за КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg!


Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: КонтурГлобал Марица Изток 3, pixabay.com

Още от Енергетика (ВЕИ)