Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Дискусии / Позиции

Специалистите от фирма Елма-М-Груп съветват: Как да изберем правилния генератор за ток?

24.03.2020 г.

 


Сред основните причини за търсене на генератор са липсата на захранване с електричество до определен обект или необходимостта от осигуряване на резервно захранване с ел. енергия на обекти при отпадане на основното захранване. Съществуват генератори с малки мощности, способни да захранят малки, индивидуални къщи, както и модели с големи мощности, необходими за мащабни енергийни обекти. Но как да разберем кой е най-подходящият вариант за специфичното предназначение, в което ще го използваме? Инженер.bg се допита до мнението на специалистите по този въпрос. Ето какво споделиха с нас от Елма-М-Груп, водеща компания, специализирана в търговията и дистрибуцията с електроапаратура и оборудване.Електрогенератори с гориво


Генераторите, които работят с гориво, са газови, дизелови или бензинови. Предпочитанията към съответния тип зависят от предвидената инвестиция, режим на работа, предлагани мощности, достъп до горивата и честота на използване.

 

Основно предимство на газовите генератори е относително лесната им достъпност. Газифицирането на градовете през последните години прави удобно използването на този вид гориво.

 

Все още обаче икономически по-изгодно остава използването на дизелово гориво. Дизеловите двигатели са с висок коефициент на полезно действие и с голяма икономичност. Макар дизелът да е по-голям замърсител, последните опити с биодизелово гориво дават обещаващи резултати.

 

„Бензиновите генератори са икономически изгоден избор при портативните генератори с малки мощности, които се използват по-рядко. Бензинът остава най-универсалното гориво и това ще бъде така поне още няколко години“, смятат специалистите.


 

Изчисляване на инсталираната мощност


Еднакво негативно влияние на генератора оказват работата в режим на претоварване или значително под номиналния товар. В единия случай, претоварването води до значително повишаване на работната температура, по-ранно износване и в крайна сметка, до сработване на защитите. В другия случай, работата при нисък товар, поради неоптималното изгаряне на газовете в цилиндрите и недостигането на оптимална работна температура на двигателя, води до образуване на нагар, създават се условия за корозия и допълнително износване на сегментите. Генераторът не трябва да бъде използван продължително време при ниско натоварване (под 30% от мощността).

 

Ако е използван 1 час при тези условия, след това трябва да бъде натоварен минимум 30 минути на 60% от мощността си.

 

Във връзка с въвеждане на превантивни мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19, Елма-М-Груп продължава работата си с клиенти при стриктно спазване на санитарно-хигиенните препоръки. Към момента обектите на Елма-М-Груп в страната ще работят с непроменено работно време и ще допускат по един до двама клиенти, в зависимост от площта на помещението. Всички служители, директно комуникиращи с клиенти на територията на търговските обекти, ще използват маска и ръкавици. Извършва се периодична дезинфекция на помещенията както на входа, така и в търговските площи. Всички телефони на фирмата са на разположение за всякакви въпроси, поръчки, запитвания, както и чрез контактната форма на сайта на компанията.


Изчисляването на общата инсталирана мощност зависи от редица фактори, но най-общо представлява сбор от сумарната мощност на всички свързани към генератора консуматори. Внимателно трябва да бъдат взети предвид активната и пълната мощност на генератора, съответно kW и kVA. Активната мощност е мощността, която генераторът е способен да произведе „теоретически“ при идеално активни товари, а пълна е мощността, която реално могат да потребят консуматорите.

 

В електрическите мрежи обаче не винаги напреженията и токовете имат идеална синусоидална форма. Изкривяването им се дължи на наличието в мрежата на различни консуматори с нелинейни характеристики, индуктивни и капацитивни товари: асинхронни двигатели, токоизправители, дросели, кондензатори, луминесцентни лампи и т.н.

 

За стандартна електроразпределителна мрежа високоефективни се считат вериги с фактор на мощността над 0.8 kVA.


 

Мощност на „stand by” и „prime” мощност


Важно е да бъде взет под внимание режимът на работа, при който ще работи генератора – дали той е предвиден за резервно захранване, или е основен захранващ източник.

 

Според международните стандарти съществуват следните режими на работа:


„Stand by" – максималната разполагаема мощност, която генераторът може да отдава в период на прекъсване на основното захранване или под режим на тест до 500 часа годишно – 100% за 25 часа годишно, 90% за 200 часа годишно. Претоварването на мощността на „stand by“ не се допуска. Производителите посочват мощността на „stand by“ тогава, когато генераторът е предвиден за резервиране на основното захранване, т.е. с относително неголяма честота на използване.

 

„Prime" – максималната мощност, която генераторът може да отдава при променлив товар за неограничено време. Допустимо е претоварване до 10%. Обикновено избираме според „prime” мощност, когато генераторът е предвиден да работи като основен захранващ източник.


Повече информация за Елма-М-Груп АД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Елма-М-Груп, pixabay.com

Още от Енергетика (ВЕИ)