Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Дискусии / Позиции

Фотоволтаичните централи са съоръжения, изискващи поддръжка

21.11.2012 г.

Отскоро ЕВН България Електроразпределение има изискване към производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници да представят копие от сключен договор за поддръжка на електрическите уредби и съоръжения собственост на производителя или да назначат на трудов договор експлоатационен персонал със защитена квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и по електрически мрежи. В тази връзка от фирма Филкаб коментираха за Инженер.bg необходимостта от поддръжка на тези съоръжения.

Противно на общоприетото схващане фотоволтаичните електроцентрали са съоръжения, които изискват поддръжка – те се нуждаят от постоянен мониторинг, профилактична и периодична, а понякога и аварийна поддръжка. Дейностите по мониторинг и обслужване целят да сведат до

 

минимум непланираните прекъсвания

да осигурят висока производителност и бързо възвръщане на инвестицията. Извършването на редовен анализ на реализираното производство спрямо актуалните метеорологични данни за територията на обекта позволяват

 

навременното откриване на проблеми в системата

Ако те останат незабелязани за дълго време, биха довели до пропуснати ползи в размери, които многократно надвишават разходите по обслужването на централата. Редовната профилактика на съоръженията осигурява дълъг експлоатационен живот на компонентите и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка на оборудването.

Своевременната реакция при настъпване на авария също е от съществено значение за

 

постигане на висок среден добив

Практиката показва, че при липсата на отдалечен мониторинг, аварии довели до отпадане на част или дори цялата инсталирана мощност, могат да останат неоткрити в продължение на седмици, носейки огромни загуби на инвеститора.

Във връзка с новите изисквания, фирма Филкаб разшири спектъра от изпълнявани услуги с дистанционен мониторинг, известяване, абонаментна периодична и аварийна поддръжка на фотоволтаични електроинсталации.

За повече информация, бихте могли да се обръщате към Направление ВЕИ на фирма Филкаб в гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ 92 тел. 032/ 608 585 и 032/277 171 – централа.

 

Източник на снимковия материал: Инженер.bg

Още от Енергетика (ВЕИ)