Дискусии / Позиции

DTS: Експертни решения на Socomec за електрическа енергия, осветление и технологични процеси

17.04.2019 г.


В продължение на почти един век Socomec създава експертиза и предоставя иновативни решения, целящи постигане на оптимални характеристики на електрическите инсталации. „Благодарение на широкия спектър от продукти, решения и услуги, които непрекъснато усъвършенства, компанията Socomec е доказан експерт в новите технологии, използвани за осигуряване на максимална надеждност на енергоснабдяването на критично важни обекти“, информираха за Инженер.bg от фирма DTS – „Цифрови преносни системи“, ексклузивен дистрибутор и сервизен център на Socomec за България.

 


Преобразуване на енергия


Осигуряване на достъпност и съхраняване на висококачествена електроенергия


Гамата устройства на Socomec, използвани за гарантиране на максимална степен на надеждност в критично важни обекти и съоръжения, включва:

 - Статични източници на непрекъснато захранване (UPS) за високо качество на енергията без изкривявания и прекъсвания, които възникват в първичния източник на захранване;
 - Превключване на високоефективни източници на захранване за прехвърляне на захранването към резервен източник;
 - Постоянен мониторинг на електрооборудването за предотвратяване на повреди и за намаляване на оперативните загуби;
 - Съхранение на енергия за осигуряване на правилната структура на енергопотреблението в сградите и за стабилизиране на електрическата мрежа.


 

Комутация на захранването


Управление на електроенергията и защита на хора и съоръжения


Компанията Socomec присъства активно на пазара на промишленото комутационно оборудване още от основаването си през 1922 г. „Днес тя е безспорен лидер в областта на разпределителните устройства ниско напрежение, предоставяйки експертни решения“, заявиха от DTS – „Цифрови преносни системи“. Тези решения гарантират:

 - Изолиране и изключване под напрежение в най-взискателните приложения на комутационната апаратура;
 - Непрекъснато захранване на електрооборудването чрез ръчно дистанционно или автоматично превключване;
 - Защита на хора и имущество чрез решения на основата на предпазители и други специални решения.


 

Мониторинг на мощността


Управление на енергийната ефективност на сградите


Решенията на Socomec, от токовите сензори до широкия спектър от иновативни софтуерни пакети с възможности за разширяване, се разработват от експерти в областта на енергийната ефективност. „Те отговарят и на най-строгите изисквания на ръководителите и операторите на търговски, индустриални и административни сгради“, допълниха от утвърдената българска търговска и инженерингова фирма. Съответствието е по отношение на:

 - Измерване на енергопотреблението, идентифициране на източниците на прекомерно потребление и повишаване на информираността на обитателите за тяхното влияние;
 - Ограничаване на реактивната електроенергия и избягване на свързаните с това тарифни санкции;
 - Използване на оптимални тарифи, проверка на сметките за комунални услуги и точно разпределяне на разходите на електроенергия между потребителите;
 - Мониторинг и откриване на повреди в изолацията.

 

Експертни услуги, извършвани от Socomec


Осигуряване на достъпна, безопасна и ефективна електроенергия


Socomec предлага широка гама допълнителни услуги за осигуряване надеждността и оптимизацията на оборудването на крайните потребители, включително:

 - Профилактични и обслужващи дейности за намаляване на рисковете и повишаване на ефективността на работа;
 - Измерване и анализ на широк спектър от електрически параметри с предоставяне на препоръки за подобряване качеството на електроенергията в обекта;
 - Оптимизация на общите разходи по придобиване и поддръжка и безопасен преход при замяна на старо с ново поколение оборудване;
 - Консултации и обучение от етапа на проектиране до крайния етап на покупка;
 - Оценка на експлоатационните показатели на електрическата инсталация през целия жизнен цикъл на устройствата чрез анализ на данните, предавани от свързани устройства.

 

Повече информация за DTS – Цифрови Преносни Системи ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: DTS – „Цифрови преносни системи“, Socomec

Още от Енергетика (ВЕИ)