Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Дискусии / Позиции

 • Индустриален сервиз: Внедряването на системи за енергиен мониторинг е основно направление в дейността ни

  Индустриален сервиз: Внедряването на системи за енергиен мониторинг е основно направление в дейността ни

  По-ниско потребление на енергия, повишаване на ефективността и ограничаване на вредното влияние върху околната среда са сред най-актуалните проблеми за индустрията в световен мащаб. „Внедряването на системи за енергиен мониторинг значително подпомага предприятията в стремежа им да намалят енергийните си разходи като подобрят своята енергийна ефективност и успешно да управляват своя въглероден отпечатък”, разказаха за Инженер.bg от фирма Индустриален сервиз.

 • Стипендиантската програма на АВВ открива нови хоризонти и осигурява спокойствие за бъдещите инженери

  Стипендиантската програма на АВВ открива нови хоризонти и осигурява спокойствие за бъдещите инженери

  „Много повече от финансова подкрепа!”, това е общото мнение на студентите от ТУ – София за ежегодните стипендии на ABB Group, които те получиха през 2016 г. Световният гигант поддържа своя стипендиантска програма за обучаващи се, които показват добри резултати, но имат нужда от помощ, за да продължат образованието си. „Менторство от професионалисти, нови умения и страхотна възможност за развитие – това получихме по време на програмата на АВВ”, споделят за Инженер.bg тримата участници.

 • Енерджи-Ка: Инвестицията във фотоволтаична система е решение в полза на бизнеса и околната среда

  Енерджи-Ка: Инвестицията във фотоволтаична система е решение в полза на бизнеса и околната среда

  Добрите климатичните условия в България благоприятстват изграждането на фотоволтаични паркове. „Да инвестираш във фотоволтаична инсталация, която да покрива част от енергийните нужди на производството е избор, направен в интерес на собствения бизнес и на околната среда. Реализирането на подобна система означава по-малко вредни емисии в атмосферата, използване на възобновяема енергия, както и възможност за минимизиране на енергийните разходи”, разказаха от Енерджи-Ка.

 • DTS – “Цифрови преносни системи“: Анализ на данните и подобряване на енергийната ефективност с DIRIS Q800 на Socomec

  DTS – “Цифрови преносни системи“: Анализ на данните и подобряване на енергийната ефективност с DIRIS Q800 на Socomec

  Производителността на работа в една компания е в пряка връзка с качеството и надеждността на нейната енергийна мрежа. Мултифункционалният мрежови анализатор DIRIS Q800 на Socomec осъществява мониторинг на качеството на електрическата мрежа с цел осигуряване на непрекъсната работа, оптимизиране на разходите и минимизиране на производствените загуби. Tози иновативен анализатор измерва и предоставя енергийни анализи за параметрите на електроенергията на съответната мрежа.

 • ЦЕРБ – утвърденият български лидер в обслужването и ремонта на съоръжения в енергетиката

  ЦЕРБ – утвърденият български лидер в обслужването и ремонта на съоръжения в енергетиката

  Една от най-големите български инженерингови компании, доказали се като надежден доставчик на ремонтни услуги на съоръженията в енергетиката, е Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) ЕАД. „Дружеството е създадено през 1948 г. като държавно предприятие, през 1994 г. е регистрирано като АД, през 2001 г. е приватизирано, а няколко години по-късно преминава под формата на еднолично акционерно дружество (ЕАД)“, обясниха за Инженер.bg от българската фирма.

 • DTS - „Цифрови преносни системи“: Нов мултифункционален измервателен уред DIRIS A14 от Socomec

  DTS - „Цифрови преносни системи“: Нов мултифункционален измервателен уред DIRIS A14 от Socomec

  Чрез интегрирането на интелигентни технологии в рамките на една електрическа инфраструктура става възможно получаването на изключително важна информация за различни обекти, сгради и процеси. Тази нова комуникационна връзка, в съчетание с универсалния поглед върху работните параметри, дава възможност за намаляване на потреблението на енергия, разходите и вредните емисии. Също така, прави разпределението на ресурсите по-ефективно.

 • КуатроДжи: Ко/тригенерационна система REC+ на Termogamma повишава ефективността с до 50%

  КуатроДжи: Ко/тригенерационна система REC+ на Termogamma повишава ефективността с до 50%

  КуатроДжи предлага на вниманието на българските специалисти иновативната система REC+, генерираща едновременно ток и топлина/хлад. Тя е производство на утвърдения италиански производител Termogamma. „REC+ представлява съвременна и високоефективна система за когенерация и тригенерация, която може да произвежда едновременно електрическа и топлинна и/или охладителна енергия от 20 до 2000 kW“, съобщиха за Инженер.bg от компанията.

 • Тита-Консулт за новото си партньорство с Berthold в отговор на засиленото търсене на радиационни сензори

  Тита-Консулт за новото си партньорство с Berthold в отговор на засиленото търсене на радиационни сензори

  Изискванията за надеждност и качество към индустриалните производствени процеси непрекъснато се повишават. Технологичният прогрес не чака никого, затова интелигентният производител трябва да се движи в крачка с него и да умее да предвижда тенденциите по отношение изискванията за качество. Когато става въпрос за надежден технологичен контрол, радиоизотопните измервателни технологии са високоефективно решение за всяко промишлено предприятие.

 • CТeam: Ще ви помогнем да изберете най-добрите кандидати за вашия екип с инструмента за анализ Extended DISC

  CТeam: Ще ви помогнем да изберете най-добрите кандидати за вашия екип с инструмента за анализ Extended DISC

  В днешно време, за да сме успешни, не е достатъчно само да имаме солидни знания и опит. Все повече компании въвеждат в процеса си на подбор, в стратегията си за мотивация, задържане и развитие на хората, оценка на личностните характеристики и поведение на служителите, коментира за Инженер.bg Десислава Панова от водещата фирма CTeam, развиваща дейност в областта на управлението на човешките ресурси, с акцент в развитието и специализацията в пазара на труда на инженерни специалисти.

 • По-ниски разходи за електроенергия със системата OpCoEMS от Ем Джи Про

  По-ниски разходи за електроенергия със системата OpCoEMS от Ем Джи Про

  Когато се цели постигането на по-висока енергийна ефективност, един от основните подходи е ограничаване на потреблението на електроенергия. „Преди да се планират и предприемат конкретни мерки обаче, е необходима точна информация за потреблението, разпределено по функционални зони, дни и часове от деня”, коментираха за Инженер.bg от Ем Джи Про ООД. Едно от основните направления в дейността на фирмата е израждане на системи за енергиен мениджмънт, базирани на софтуера OpCoEMS.

Още от Енергетика (ВЕИ)