Дискусии / Позиции

 • Енерджи-Ка: Инвестицията във фотоволтаична система е решение в полза на бизнеса и околната среда

  Енерджи-Ка: Инвестицията във фотоволтаична система е решение в полза на бизнеса и околната среда

  Добрите климатичните условия в България благоприятстват изграждането на фотоволтаични паркове. „Да инвестираш във фотоволтаична инсталация, която да покрива част от енергийните нужди на производството е избор, направен в интерес на собствения бизнес и на околната среда. Реализирането на подобна система означава по-малко вредни емисии в атмосферата, използване на възобновяема енергия, както и възможност за минимизиране на енергийните разходи”, разказаха от Енерджи-Ка.

 • DTS – “Цифрови преносни системи“: Анализ на данните и подобряване на енергийната ефективност с DIRIS Q800 на Socomec

  DTS – “Цифрови преносни системи“: Анализ на данните и подобряване на енергийната ефективност с DIRIS Q800 на Socomec

  Производителността на работа в една компания е в пряка връзка с качеството и надеждността на нейната енергийна мрежа. Мултифункционалният мрежови анализатор DIRIS Q800 на Socomec осъществява мониторинг на качеството на електрическата мрежа с цел осигуряване на непрекъсната работа, оптимизиране на разходите и минимизиране на производствените загуби. Tози иновативен анализатор измерва и предоставя енергийни анализи за параметрите на електроенергията на съответната мрежа.

 • ЦЕРБ – утвърденият български лидер в обслужването и ремонта на съоръжения в енергетиката

  ЦЕРБ – утвърденият български лидер в обслужването и ремонта на съоръжения в енергетиката

  Една от най-големите български инженерингови компании, доказали се като надежден доставчик на ремонтни услуги на съоръженията в енергетиката, е Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) ЕАД. „Дружеството е създадено през 1948 г. като държавно предприятие, през 1994 г. е регистрирано като АД, през 2001 г. е приватизирано, а няколко години по-късно преминава под формата на еднолично акционерно дружество (ЕАД)“, обясниха за Инженер.bg от българската фирма.

 • DTS - „Цифрови преносни системи“: Нов мултифункционален измервателен уред DIRIS A14 от Socomec

  DTS - „Цифрови преносни системи“: Нов мултифункционален измервателен уред DIRIS A14 от Socomec

  Чрез интегрирането на интелигентни технологии в рамките на една електрическа инфраструктура става възможно получаването на изключително важна информация за различни обекти, сгради и процеси. Тази нова комуникационна връзка, в съчетание с универсалния поглед върху работните параметри, дава възможност за намаляване на потреблението на енергия, разходите и вредните емисии. Също така, прави разпределението на ресурсите по-ефективно.

 • КуатроДжи: Ко/тригенерационна система REC+ на Termogamma повишава ефективността с до 50%

  КуатроДжи: Ко/тригенерационна система REC+ на Termogamma повишава ефективността с до 50%

  КуатроДжи предлага на вниманието на българските специалисти иновативната система REC+, генерираща едновременно ток и топлина/хлад. Тя е производство на утвърдения италиански производител Termogamma. „REC+ представлява съвременна и високоефективна система за когенерация и тригенерация, която може да произвежда едновременно електрическа и топлинна и/или охладителна енергия от 20 до 2000 kW“, съобщиха за Инженер.bg от компанията.

 • Тита-Консулт за новото си партньорство с Berthold в отговор на засиленото търсене на радиационни сензори

  Тита-Консулт за новото си партньорство с Berthold в отговор на засиленото търсене на радиационни сензори

  Изискванията за надеждност и качество към индустриалните производствени процеси непрекъснато се повишават. Технологичният прогрес не чака никого, затова интелигентният производител трябва да се движи в крачка с него и да умее да предвижда тенденциите по отношение изискванията за качество. Когато става въпрос за надежден технологичен контрол, радиоизотопните измервателни технологии са високоефективно решение за всяко промишлено предприятие.

 • CТeam: Ще ви помогнем да изберете най-добрите кандидати за вашия екип с инструмента за анализ Extended DISC

  CТeam: Ще ви помогнем да изберете най-добрите кандидати за вашия екип с инструмента за анализ Extended DISC

  В днешно време, за да сме успешни, не е достатъчно само да имаме солидни знания и опит. Все повече компании въвеждат в процеса си на подбор, в стратегията си за мотивация, задържане и развитие на хората, оценка на личностните характеристики и поведение на служителите, коментира за Инженер.bg Десислава Панова от водещата фирма CTeam, развиваща дейност в областта на управлението на човешките ресурси, с акцент в развитието и специализацията в пазара на труда на инженерни специалисти.

 • По-ниски разходи за електроенергия със системата OpCoEMS от Ем Джи Про

  По-ниски разходи за електроенергия със системата OpCoEMS от Ем Джи Про

  Когато се цели постигането на по-висока енергийна ефективност, един от основните подходи е ограничаване на потреблението на електроенергия. „Преди да се планират и предприемат конкретни мерки обаче, е необходима точна информация за потреблението, разпределено по функционални зони, дни и часове от деня”, коментираха за Инженер.bg от Ем Джи Про ООД. Едно от основните направления в дейността на фирмата е израждане на системи за енергиен мениджмънт, базирани на софтуера OpCoEMS.

 • CTeam: Хибридните позиции и функции за инженерни кадри са изключително перспективни на пазара на труда

  CTeam: Хибридните позиции и функции за инженерни кадри са изключително перспективни на пазара на труда

  В последно време, с динамичното развитие на бизнеса във всички области, се откриват нови перспективи пред инженерните кадри. В комбинация с традиционните изисквания за техническата област с различни и разнообразни отговорности от други сфери, възникват още по-привлекателни възможности за кариерно развитие, коментира за Инженер.bg г-н Георги К. Първанов от фирма CTeam, утвърдена в областта на управлението и развитието на човешките ресурси.

 • Видео: Революционната система DIRIS Digiware на Socomec наблюдава ел. инсталациите

  Видео: Революционната система DIRIS Digiware на Socomec наблюдава ел. инсталациите

  DIRIS Digiware на френската компания Socomec е система за измерване на консумираната енергия и наблюдение на електрическите инсталации, която се основава на революционни технологични иновации. Системата осигурява надежден мониторинг на мрежата, което й позволява да предвижда неизправностите, които могат да възникнат в нея, да определя критичното натоварване и да оптимизира енергийните разходи.

Още от Енергетика (ВЕИ)