Дискусии / Позиции

 • Иновативно уеб приложение ABB Renewable за наблюдение на фотоволтаични паркове разработи АBB

  Иновативно уеб приложение ABB Renewable за наблюдение на фотоволтаични паркове разработи АBB

  “Чрез своя непрестанен фокус върху възобновяемата енергия, АББ България успешно извърши свързването към електропреносната мрежа на редица обществени соларни централи и големи вятърни паркове в България. Предлагаме на клиентите ни персонализирани технически решения и електрически системи, максимизиращи производителността, експлоатационната готовност и надеждността на централите”, коментира за Инженер.bg Петер Симон, регионален мениджър на АББ за България.

 • Системи за енергиен мениджмънт в предприятията

  Системи за енергиен мениджмънт в предприятията

  Инж. Д. Евстатиев от фирма Комикон коментира пред Инженер.bg целите и ползите от внедряването на система за енергиен мениджмънт в предприятията, в качеството им на инструмент за оптимизиране на енергийните разходи и минимизиране на разходите за енергия за производството на единица продукция. Това води до значително намаляване на оперативните разходи, както и на емисиите на парникови газове.

 • Фотоволтаичните централи са съоръжения, изискващи поддръжка

  Фотоволтаичните централи са съоръжения, изискващи поддръжка

  Наскоро ЕВН България Електроразпределение постави изискване към производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници да представят копие от сключен договор за поддръжка на електрическите уредби и съоръжения собственост на производителя или да назначат на трудов договор експлоатационен персонал със защитена квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и по електрически мрежи. В тази връзка от фирма Филкаб коментираха за Инженер.bg необходимостта от поддръжка на тези съоръжения.

 • Проектанти с каква правоспособност могат да разработват част „Енергийна ефективност“ на инвестиционните проекти?

  Проектанти с каква правоспособност могат да разработват част „Енергийна ефективност“ на инвестиционните проекти?

  Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) информира, че право да разработват част “Енергийна ефективност” на инвестиционните проекти имат проектанти с пълна проектантска правоспособност (ППП), разработващи частите: “Архитектурна”, “Конструктивна”, “Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” и “Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации”.

 • България далеч не е изпълнила целите си относно ВЕИ към 2020 г.

  Никола Газдов, председател на УС на Българска фотоволтаична асоциация за ползите, цената на инвестицията във възобновяеми енергийни източници и индикативните цени за дял на ВЕИ в крайното потребление на енергия.

Още от Енергетика (ВЕИ)