Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Събития

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ организира практики за ученици от специалност „Енергетика“ в ПГЕЕ-Гълъбово

15.06.2018 г.

Учениците от специалност „Енергетика“ в Професионална гимназия по енергетика и електротехника (ПГЕЕ) в гр. Гълъбово провеждат своята задължителна учебна практика в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Това информираха за Инженер.bg от компанията, като идеята е бъдещите специалисти да се запознаят в реална среда със съоръженията на топлоцентралата, както и да проверят мотивацията и възможностите за работа в този тип предприятия.ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и Професионална гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово поддържат трайни партньорски взаимоотношения, разширени с провеждането на практика на ученици в електроцентралата. „Стремежът на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е не просто да приобщи амбициозни и добре подготвени ученици от специалност „Енергетика“ за бъдеща реализация в централата”, споделиха от българското дружество. „Искаме да демонстрираме на младата смяна енергетици всеобхватните мерки за безопасност, свързани със съоръженията и правилата за екологична отговорност на централата”, допълниха те.По време на своята практика учениците имат възможността да научат от най-добрите специалисти в централата принципите на работа на всички съоръжения и процеси за производството на електроенергия от местните лигнитни въглища. Младежите се запознават с работата на 4-те енергоблока с обща инсталирана мощност от 908 MW, като се допускат само до безопасните за тях мощности, в т.ч. турбинен цех, командна зала на първи и втори блок и комини на сероочистващите инсталации. Инструктажът по техническа безопасност включва използването на каски, предпазни очила, шумоизолиращи тапи за уши и светлоотразителни жилетки с надпис „пази ми гърба“. Предупреждението напомня, че при работа всеки е длъжен да пази както себе си, така и околните.Важна част от практическите занимания включва запознаване с принципите за опазване на околната среда на топлоелектроцентралата.

 

„Разбираме, че сме си свършили добре работата, когато в края на деня видим усмивки по лицата на гимназистите или когато някой от тях попита какво трябва да направи, за дойде на работа в централата след завършване“, коментираха специалистите от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.


Повече информация за КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg!

 

Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: КонтурГлобал Марица Изток 3, ПГЕЕ-Гълъбово

Още от Енергетика (ВЕИ)