Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Внедрявания

Брайт Инженеринг изпълни проект за обследване на турбогенератор в ТЕЦ Север ЕВН България, Пловдив

29.04.2015 г.


Утвърдената българска инженерингова компания Брайт Инженеринг успешно изпълни договор за обследване и ремонт на турбогенератор №2 в ТЕЦ Север ЕВН България Топлофикация, гр. Пловдив, съобщиха за Инженер.bg от фирмата. В рамките на мащабния проект, фирмата извършва дейности, свързани с цялостно обследване на турбогенератора, който се състои от 30 МW парна кондензационна турбина, куплирана със синхронен генератор, произведени от Първи Бърненски завод през 1972 г.

 

„За целите на успешната и устойчива експлоатация, както и с цел осигуряване на възможност за поемане на върхови товари през зимния период, бе необходимо да се направи не само пълно обследване на турбогенератора, а и обследване на част от периферните системи и устройства, които бяха предварително уточнени”, коментираха от Брайт Инженеринг. „Направихме и оценка на съществуващите обеми оригинални резервни части”, допълниха от фирмата.След уточняване на необходимите коригиращи действия от Брайт Инженеринг извършват поредица от дейности, сред който са презаливане на всички лагери на турбогенератора и коригиране на делителната повърхност на цилиндри високо и ниско налягане. Реализирани са и редица ремонтни дейности, сред които ремонт на дюзови апарати, на регулиращи вентили, ремонтни работи по корпусите на турбината, ремонт на ротори високо и ниско налягане. „Подменихме и лопатковия апарат на контролната степен на ротор високо налягане”, поясниха от Брайт Инженеринг.Извършени са и основни ремонтни дейности на специалната арматура от и към парната турбина, на статора на генератора, на ротора на генератора, включително подмяна на задържащите пръстени „шапки“ и др. Сред изпълнените от Брайт Инженеринг операции са още: проверка и корекция на опороподвесната система на тръбопровод за пара към ТГ2; вискоскоростен динамичен баланс на всички ротори, включително тест на свръхобороти; пълна центровка на валолинията; пълно почистване и рехабилитация на цялата контролно маслена и смазваща система на турбогенератора; пълна проверка и подмяна на основното КИП оборудване към Турбогенератор 2; пълни електроизмервания и тестове на електрическото оборудване - генератор, възбудител, шинен път и др.

 

От ЕВН България Топлофикация се доверяват на Брайт Инженеринг и по отношение на системата за вибромониторинг. Доставената и монтирана от фирмата система е от утвърдената марка Bentely Nevada.

 

Източник на снимковия материал: GE Power Generation, EVN, www.snews.bg

Още от Енергетика (ВЕИ)