Внедрявания

Контролен център на АВВ в София извършва дистанционен мониторинг и контрол на четири фотоволтаични централи

04.10.2012 г.

Работата и производителността на оборудването на четири фотоволтаични централи у нас, собственост на Hareon Solar, ще се следи от контролен център в столицата. Изпълнител на проекта, включващ експлоатация и поддръжка (O&M) на централите е АВВ. Общата им инсталирана мощност е 85 мегават пика (MWp). Централите са изградени в района на Плевен, Казанлък, Карлово и Силистра в Северна и Централна България. Hareon Solar е китайски производител на фотоволтаични модули и основен инвеститор във фотоволтаични централи в България.

 

Оптимизация на работата на централите

Фотоволтаични централи Силистра и Черганово са оборудвани с фотоволтаични панели от Hareon, докато централите в Плевен и Коларово са оборудвани с панели, произведени от швейцарската фирма ILB Helios по лиценз на Hareon Solar. АВВ си сътрудничи с Hareon Solar от 2011 г. в изграждането на фотоволтаични централи в Италия и България.

Контролен център в столицата София ще следи работата на четирите централи чрез контролиране и осигуряване производителността на основното оборудване. Критичен аспект от работата на тази функция включва оптимизация на работата на централите, както и анализ, диагностика и аварийно отстраняване на неизправности и телефонна поддръжка. Местният персонал ще получава дистанционна помощ при локализирането на проблемите от операторите в контролния център, като се планира и автоматично уведомление чрез SMS услуга. Освен това, уеб портал ще предоставя на инвеститора подробна онлайн информация относно слънчевата радиация, производството на енергия и техническите и финансови показатели на централите.
„През последните 15 години АББ вложи значителни експертни познания и опит във възможностите за дистанционно обслужване на електропроизводителни централи, като тези решения вече се предлагат и за фотоволтаични централи. В Испания и Италия например системата за дистанционно обслужване на АББ следи фотоволтаични централи, разпръснати из страните, с общ генераторен капацитет от повече от 200 MW“, коментират от АББ България.

 

Състоянието се следи в реално време

От контролният център се следи цялата централа в реално време и се изпраща алармени сигнали, когато някоя част от нея не работи оптимално. Оторизиран техник, намиращ се в контролната зала, диагностицира алармата и взема решение за необходимостта от последващи действия. „Модерният софтуер, който АББ разработи за соларни електроцентрали, събира и предоставя всички данни в база, достъп до която може да се осъществи дистанционно от всяка част на света с помощта на свободно конфигуриращи се подробни доклади. Това, наред с други предимства, служи за прогнозиране на резултатите на централата за следващия ден, в случай че е инсталиран съответният софтуер“, поясняват от АББ България.
Фотоволтаичните соларни инсталации в Победа - 50.6 MWp, Черганово - 25 MWp и Коларово - 5.88 MWp в България използват оборудване за соларни електроцентрали от АВВ, включително PVS800 инвертори, сухи трансформатори и комутационно оборудване за средно напрежение, както и системи за мониторинг и контрол. АВВ ще извършва прогнозна поддръжка с помощта на инструменти с инфрачервена технология, мониторинг на отделните компоненти, анализ на системите и експлоатационните решения, пълна поддръжка на фотоволтаичните инвертори, които имат за цел да подобрят всички елементи от фотоволтаичната електроцентра, включително оборудването за свързване към електропреносната мрежа.

Систематични изпитвания и измервания

Като част от проекта АВВ извършва превантивни проверки – систематични изпитвания и измервания – с цел осигуряване на оптимални експлоатационни условия, максимална експлоатационна готовност на оборудването и системите, както и с цел предотвратяване на неизправности, които биха могли да възникнат вследствие на износване.

Източник на снимковия материал: АББ България

Още от Енергетика (ВЕИ)