Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Внедрявания

ЛД: Компресорите Maxima Xtreme на Mattei – „тежката артилерия“ в производството на газови леки бутилки

18.11.2019 г.


Компресираният въздух е от огромно значение за промишлеността, тъй като задвижва различни производствени съоръжения и оборудване. Използването му формира 10% от потреблението на енергия за промишлени нужди, което означава, че компресорите имат важно значение при търсенето на оптимален контрол върху енергийните разходи. „Английската компания Luxfer Gas Cylinders е отличен пример за постигане на максимална ефективност в това отношение, внедрявайки в своето производство нов роторно-пластинчат компресор Maxima Xtreme на Mattei. Той се отличава с изключително нисък разход на енергия, голям ресурс на компресиращата двойка без основен ремонт (над 150 000 часа) и ниски разходи по поддръжката“, разказаха за Инженер.bg от фирма ЛД, която предлага компресорите Mattei на българския пазар.Luxfer Gas Cylinders е най-големият производител на газови бутилки от алуминий и композитни материали в света, които са леки, издръжливи и устойчиви на корозия с широка област на приложение. Такива са например животоподдържащите устройства за пожарникари, газови бутилки за алтернативно гориво за транспортни средства, бутилки за кислород и специални газови смеси за медицински нужди, устройства за аварийни ръкави за гражданската авиация и бутилки с азотен оксид за повишаване производителността на двигателите в професионални автомобилни състезания. Компанията оперира в САЩ, Канада, Китай, Индия и Великобритания.


Повечето от машините, работещи в производствените обекти на компанията, са специално разработени за технологичните процеси в нея и имат някакъв тип пневматично задвижване. Например, хидравличните преси със спомагателно пневматично задвижване и управляеми характеристики се използват за екструзия и формоване на алуминий. Специалните влакна и форми от алуминий се изработват от машини с пневматично задвижване. Манипулирането се осъществява с помощта роботи с пневматични захващащи механизми, както и с конвейерни и манипулиращи апарати с пневматично задвижване. Като се вземат предвид различните среди, в които функционират произвежданите изделия, много често те трябва да издържат на изключително тежки експлоатационни условия, например високо във въздуха, в центъра на пожар или на голяма дълбочина в морето. Съдържанието им често е от запалими, експлозивни или летливи газове, затова бутилките трябва отговарят на строгите изисквания на Директива 2010/35 на ЕС (Директива за транспортируемо оборудване под налягане) ) или на Директива 2014/68 на ЕС (Директива за съоръжения под налягане).


Господин Стив Пикет, мениджърът по поддръжката и инструменталното оборудване в Luxfer Gas Cylinders, коментира: „Всяка бутилка се подлага задължително на тестване под налягане, а с определена честота отделни пробни екземпляри се изпитват до степен на разрушаване, като се използва оборудване с хидравлично задвижване и пневматично управление. Цялото количество компресиран въздух, необходим за оборудването, се осигурява от два компресора на Mattei, които работят надеждно вече повече от 25 години.


Но производствените изисквания след толкова голям период от време вече не са същите. Освен това, компанията възнамерява да премести производство от друг обект във фабриката в Нотингам, Великобритания. Необходим е нов компресор, който да увеличи капацитета, да осигури възможност за оценка дали съществуващите устройства са подходящи за съвременните технологични процеси, както и да допринесе за намаляване на енергията, консумирана при компресиране на въздуха.Господин Мартин Чити, мениджър бизнес развитие в Mattei, заявява: „За да установим необходимите количества сгъстен въздух и да повишим ефективността на системата, ние направихме проучване с регистриране на данните, използвайки апаратурата за интелигентен енергиен мениджмънт (MIEM) на Mattei“. „Тя записва общото потребление на електрическа енергия от всеки компресор на всеки 15 секунди за седемдневен период. Анализът се прави в съответствие с изискванията на ISO 11011: 2013, международен стандарт за оценка на енергийната ефективност при производството на сгъстен въздух. Въз основа на направените измервания, ние препоръчахме използването на компресор Mattei Maxima Xtreme 75“, допълва той.


Компресорите Maxima Xtreme са базирани на най-новата технология на Mattei за впръскване на компресорно масло, което също е ново и високоефективно, за да се намали допълнително консумацията на енергия. Роторно-пластинчатите компресори Maxima са с честота на въртене само 1000 min-1, а постоянната им скорост се оказва оптимално решение за производител като Luxfer Gas, който използва постоянно големи обеми сгъстен въздух за дълги периоди от време. „Обмисляхме и възможността да закупим компресори на други производители, но избрахме Mattei в качеството им на наш доказан дългогодишен партньор“, коментира Стив Пикет.Въз основа на данните от проучването, Mattei препоръчва да се използва компресор Maxima Xtreme 75, за да се отговори на изискванията за базово натоварване. Когато възникне допълнителна нужда от сгъстен въздух, съществуващите компресори също се включват. По този начин се намалява потреблението на енергия и се редуцират разходите, както и въздействието върху околната среда от генерираните въглеродни емисии.


Компресорът е монтиран преди планираното разширение на производството. За да се осигури на бизнеса възможност да пести още повече енергия в бъдеще, е инсталирано разширение към тръбопроводната система, което би позволило на фабриката да интегрира система за възстановяване на топлинната енергия. „Това ще даде възможност за оползотворяване на по-голямата част от топлината, генерирана от компресорите, и тя да се използва за отопление на помещения или загряване на вода“, коментираха в заключение от фирма ЛД.


Повече информация за ЛД ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: ЛД, Mattei

Още от Енергетика (ВЕИ)