Внедрявания

ABB с нов световен рекорд в преноса на електроенергия чрез високоволтовата постояннотокова технология HVDC Light

14.04.2015 г.


ABB, водеща световна компания в областта на автоматизацията и енергийните технологии, успешно завърши високоволтовата постояннотокова връзка (HVDC) Скагерак 4 между електропреносните мрежи на Норвегия и Дания.„Скандинавците вярват, че всички хубави неща идват по три. Но в този случай ABB успя да докаже, че успехът може да се дължи и на комбинация само от две. Изградената 500-волтова електропроводна връзка между Норвегия и Дания по проекта Скагерак 4 не само гарантира надеждността на мрежите на двете страни, но е и първата, в която се комбинират класическата HVDC технология с екологичната HVDC Light технология”, поясниха от АББ България. „С осъществяването на проекта се увеличава значително делът на възобновяемата електроенергия от ВЕЦ и ветрогенераторни паркове, подавани към регионалните електроразпределителни мрежи“, допълниха от компанията.Всичко започва през 1976 - 1977 г., когато на ABB е възложен първият проект Скагерак за високоволтова постояннотокова връзка (HVDC), която свързва електропреносната мрежа на произвежданата в Норвегия електроенергия от ВЕЦ и мрежата на Дания, която произвежда електроенергия от ТЕЦ и ветрогенератори. Изградената електропроводна връзка минава по дъното на протока Скагерак, южно от Норвегия, на дълбочина около 600 метра. Трасето е с обща дължина 240 km, включително наземните и подводни кабели, а капацитетът на връзката почти се удвоява от 500 MW на 940 MW, когато през 1994 г. ABB добавя трета еднополярна HVDC връзка към съществуващите вече два електропровода. През 2011 г. ABB получава поръчка за четвърта връзка, която да увеличи пренасяната мощност на 1640 MW. Този 500-киловолтов електропровод е с новата технология HVDC Light и с капацитет 700 MW, като функционира в двуполярен режим заедно с изградената през 1993 г. класическа HVDC връзка. В края на 2014 г. бе обявено окончателното завършване на проекта Скагерак 4.Важно предимство на технологията HVDC Light, по която е изградена новата електропроводна връзка, е, че свързаните мрежи вече имат възможност за т.нар. black start – пуск след пълно спиране. Това позволява бързо възстановяване на захранването чрез използване на електроенергия от другия край на електропровода в случай на енергиен срив. Тези фактори се оказват от решаваща роля при избора на технологията HVDC Light за проекта Скагерак 4.В добавка към рекордните 500 kV чрез технологията HVDC Light, връзката е изключително революционна и в друг аспект. За пръв път класическата технология HVDC и екологично ориентираната HVDC Light се свързват в двуполярна конфигурация. Тази успешна комбинация се осъществява от иновативната MACH система за контрол и управление, която се използва и при проекта от 2007 г. за модернизация на тридесетгодишната система за контрол на първата връзка Скагерак. Модернизацията се наложила с цел да се осигури бъдещето енергопренасяне и да се увеличи възможността за контрол и управление. Високоефективната MACH система е проектирана специално за енергийни конвертори. Това е най-използваната система за управление и защита на постояннотокови HVDC и променливотокови FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) системи, като към момента има над 1100 нейни инсталации по целия свят. Високоволтовата електропроводна връзка ще намали загубите от пренасяне на електроенергия и ще намали влиянието на смущенията в енергийните мрежи. Проектът Скагерак 4 ще допринесе за стабилността и на двете национални мрежи, като им осигури възможност за ефективно използване на произведената електроенергия, както и за стабилно и качествено електрозахранване.Източник на снимковия материал: АББ България, ABB

Още от Енергетика (ВЕИ)