Внедрявания

 • ВЕМ Сервиз и Инженеринг: Инвертори Optidrive Eco на Invertek осигуряват ефективност на мрежа за пренос на данни

  ВЕМ Сервиз и Инженеринг: Инвертори Optidrive Eco на Invertek осигуряват ефективност на мрежа за пренос на данни

  Когато водещ доставчик на телекомуникационни услуги в Шри Ланка с над 11 млн. абонати е изправен пред задачата да осигури надеждно функциониране на новия си център за данни, той намира оптимално решение в лицето на честотно регулируемите инвертори Optidrive Eco на Invertek Drives. „Optidrive Eco 18.5 kW, със степен на защита IP55, притежават оптимални параметри за такива приложения и се отличават с усъвършенствана защита срещу проникване на вода”, коментираха от ВЕМ Сервиз и Инженеринг.

 • Старт Инженеринг: Изградихме основни ел. системи към интермодалния терминал на Пловдив

  Старт Инженеринг: Изградихме основни ел. системи към интермодалния терминал на Пловдив

  Утвърдената българска компания с над четвървековен опит и присъствие на българския и международен пазар Старт Инженеринг участва в изграждането на интермодален терминал в южния централен район за планиране на товарен транспорт в гр. Пловдив. Възложител на поръчката е ДП „НК ЖИ“, а целта на проекта – предоставяне на техническа помощ за създаване на условия за интермодален транспорт и развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с политиката на Европейския съюз.

 • Спектри: Активна система за откриване на дефекти в съоръжения чрез вибрации от Brüel & Kjær

  Спектри: Активна система за откриване на дефекти в съоръжения чрез вибрации от Brüel & Kjær

  Възможно ли е откриването на пукнатина от 15 cm в лопатката на вятърна турбина, без да се спира нейната работа? Да, тригодишен изследователски проект на фирма Brüel & Kjær Sound & Vibration доказва, че това е лесно постижимо. „Вятърните турбини са подложени на тежки метеорологични условия, които често довеждат до образуването на пукнатини. Brüel & Kjær разработва система за мониторинг, чрез която навременното откриване от разстояние на подобни дефекти става възможно“, коментираха от фирма Спектри.

 • DTS - „Цифрови преносни системи“: Решения за съхранение на енергия на Socomec намаляват енергийните разходи

  DTS - „Цифрови преносни системи“: Решения за съхранение на енергия на Socomec намаляват енергийните разходи

  „Socomec доставя на Stem интегрирани решения за съхранение на енергия, включително двупосочни конвертори, литиево-йонни батерии и цялата необходима защита. Благодарение на първокласния си софтуер и в комбинация с устройства за съхранение на енергия на Socomec, Stem осигурява на своите клиенти намаляване на енергийните разходи”, съобщиха за Инженер.bg от фирма DTS - „Цифрови преносни системи“, ексклузивен дистрибутор и сервизен център на Socomec у нас.

 • Темпа Систем БГ: Добивът на биогаз от ПСОВ е приоритет и мисия в дейността на партньорите ни от Enor

  Темпа Систем БГ: Добивът на биогаз от ПСОВ е приоритет и мисия в дейността на партньорите ни от Enor

  Оползотворяването на утайките в ПСОВ и добивът на електроенергия от тяхната преработка е актуален въпрос за страната ни. Това е масова практика по целия свят. В град Чернигов, Украйна, например през 2012 г. заработва пречиствателна станция, от която се добива достатъчно биогаз както за захранване на котелното в станцията, така и за износа му като продукт. Изпълнител на проекта е турската компания Enor, чиито партньор у нас е фирма Темпа Систем БГ.

 • Филкаб Солар внедри високоефективни PERC модули при изграждане на фотоволтаична инсталация във ферма

  Филкаб Солар внедри високоефективни PERC модули при изграждане на фотоволтаична инсталация във ферма

  Филкаб Солар изгради фотоволтаична централа за собствена консумация в животновъдна ферма в с. Устина, община Родопи. Съоръжението е покривна система с мощност 163.90 kWp, базирана на поликристални фотоволтаични модули и оборудвана със система за динамично управление. „Използвахме модули, произведени по PERC технология. Това е последната тенденция в областта, позволяваща повишаване на ефективността”, коментираха за Инженер.bg от компанията.

 • Илва достави помпи Grundfos за ДП „Радиоактивни отпадъци“ с доказана сеизмична устойчивост

  Илва достави помпи Grundfos за ДП „Радиоактивни отпадъци“ с доказана сеизмична устойчивост

  Утвърдената българска компания Илва, която предлага помпени решения с индустриално приложение на датската компания Grundfos у нас, съобщи за Инженер.bg, че е доставила помпено оборудване за ДП „РАО“. То е предназначено за площадката на предприятието в гр. Козлодуй. Илва информира още, че в началото на годината са проведени редица квалификационни изпитвания, доказващи сеизмичната устойчивост на вертикална центробежна помпа на Grundfos, предназначена за ДП „РАО“.

 • С технология на ProMinent успешно и надеждно се третира вода, отделяна при добива на биогаз

  С технология на ProMinent успешно и надеждно се третира вода, отделяна при добива на биогаз

  Човечеството е достигнало етап от своето развитие, в който се налага да полага все повече грижи за околната среда. Такъв пример ни дава водещата немска компания ProMinent. „Става въпрос за поредната успешно внедрена система на компанията. С нея се дозират вещества, необходими при обработка на суспензията, оставаща след добив на биогаз. Чрез тези вещества се обработва отпадъчната вода“, съобщиха за Инженер.bg от ПроМинент Унгария ООД Клон София КЧТ.

 • ЖП трасето Пловдив – Бургас е модернизирано с активното участие на фирма ТиД Инженеринг

  ЖП трасето Пловдив – Бургас е модернизирано с активното участие на фирма ТиД Инженеринг

  ТиД Инженеринг е сред основните подизпълнители в проект за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътна линия Пловдив – Бургас, обявиха за Инженер.bg експерти от компанията. Инвестицията е в размер на над 19.5 млн. лева с ДДС, а възложител на проекта е ДП „НКЖИ“, с управляващ орган за обекта – Дирекция „Координация на програми и проекти“ при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

 • АВВ изгражда зарядна инфраструктура за бързо зареждане на електрически автобуси в Обединеното кралство

  АВВ изгражда зарядна инфраструктура за бързо зареждане на електрически автобуси в Обединеното кралство

  АВВ спечели договор за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически автобуси в Обединеното кралство, съобщиха за Инженер.bg от АББ България. „ABB ще достави три зарядни станции HVC 300P и една електрическа подстанция, които ще бъдат монтирани на автогарата, обслужваща СПА курорта Харогейт, Северна Англия“, уточниха от компанията. Зарядните станции са предназначени за зареждане на осемте електрически автобуса Volvo, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация.

Още от Енергетика (ВЕИ)