Да помогнем на българските болници с дооборудване, подръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Внедрявания

 • БЛС Aвтоматизация инсталира оборудване на Leroy Somer в Кораборемонтен завод Одесос във Варна

  БЛС Aвтоматизация инсталира оборудване на Leroy Somer в Кораборемонтен завод Одесос във Варна

  Водещата инженерингова компания в областта на индустриалната автоматизация, електрониката и електротехниката БЛС Aвтоматизация успешно завърши проект по внедряването на два броя ротационни конвертора на напрежение в Кораборемонтен завод Одесос във Варна, съобщиха за Инженер.bg от фирмата. Основните технически характеристики на конверторите са: 380V, 50Hz – вход, и 440V, 60Hz – изход.

 • Проект за внедряване на система за статично възбуждане в Солвей Соди, изпълнен от Индустриален Сервиз

  Проект за внедряване на система за статично възбуждане в Солвей Соди, изпълнен от Индустриален Сервиз

  Често срещан проблем в работещите предприятия от тежката индустрия у нас са морално остарелите съоръжения, изискващи бързо обновяване или замяна. Такава е ситуацията и със системите за статично възбуждане на синхронните двигатели в най-големия содов завод у нас и в Европа – Солвей Соди. „Предвид годините, в които е реализирана системата, елементната база и схемите на управление, бяха безвъзвратно остарели", коментираха за Инженер.bg от фирма Индустриален Сервиз.

 • Симлоджик: Технология на Agrinz Technologies намалява енергийните разходи с до 60% в биогаз инсталация в Австрия

  Симлоджик: Технология на Agrinz Technologies намалява енергийните разходи с до 60% в биогаз инсталация в Австрия

  Водещата австрийска компания Agrinz Technologies разработи специален лопатков смесителен механизъм за биогаз инсталации, модел UP 9725/8/22. „Бавно въртящите се лопатки с обхват на разбъркване 4.2 m осигуряват ефективна хомогенизация във ферментатора на всякакъв вид субстрат, като предпазна мярка срещу образуването на плаващи слоеве. Смесителите UP 9725/8/22 могат да бъдат инсталирани във ферментатори с размери между 16 и 36 m“, съобщиха от фирма Симлоджик.

 • Вакуумни прекъсвачи на Chint, доставени от СЕМО, работят в едни от най-големите предприятия в страната

  Вакуумни прекъсвачи на Chint, доставени от СЕМО, работят в едни от най-големите предприятия в страната

  СЕМО, утвърдена българска фирма, специализирана във вноса на електрооборудване от водещи световни производители, както и в извършване на проектиране, проучване и инженеринг, достави вакуумни прекъсвачи с марката Chint за едни от най-големите компании в страната, съобщиха за Инженер.bg от компанията. Вакуумните прекъсвачи на Chint са високо надеждни съоръжения, осигуряващи много добра защита на късо съединение. Тяхна отличителна характеристика е голямото им бързодействие.

 • Симлоджик: Анаеробен биореактор с технология на Agrinz Technologies затваря енергийния контур в Лимингтън

  Симлоджик: Анаеробен биореактор с технология на Agrinz Technologies затваря енергийния контур в Лимингтън

  Канадската компания Seacliff Energy е оператор на 1,6 мегаватова централа с биореактор за анаеробно разграждане на растителни отпадъци в Лимингтън, провинция Онтарио в Канада. „При изграждането на централата е използвана технология на Agrinz Technologies с двустепенен процес за производство на биогаз. Генерираната електроенергия е достатъчна да задоволи нуждите на около 1600 домакинства, като същевременно се произвежда и приблизително същото количество топлинна енергия“, съобщиха от фирма Симлоджик.

 • Fİlkab Solar Enerji изгради 8-мегаватова фотоволтаична електроцентрала в Турция

  Fİlkab Solar Enerji изгради 8-мегаватова фотоволтаична електроцентрала в Турция

  Дъщерното дружество на водещата производствена, инженерингова и търговска фирма Филкаб, развиващо дейност в областта на ВЕИ на територията на Република Турция – FİLKAB Solar Enerji, успешно завърши първия си голям фотоволтаичен проект в страната, съобщиха за Инженер.bg от компанията. Осем мегаватовият ФЕЦ Maras 01 е разположен в землището на с. Буюкяпалак, община Елбистан, и заема площ от над 120 дка. Екипът на Филкаб изпълни доставката и изграждането на електротехническата част от проекта.

 • Мехатроникс: Delta Electronics пусна в експлоатация първата си собствена фотоволтаична централа в Япония

  Мехатроникс: Delta Electronics пусна в експлоатация първата си собствена фотоволтаична централа в Япония

  На 15 януари 2016 г. официално бе въведена в експлоатация фотоволтаичната електроцентрала Delta Ako Energy Park с децентрализирана система за производство на електрическа енергия, която е свързана с мрежата за високо напрежение на Япония. „Централата ще генерира 4 900 000 kWh електроенергия годишно”, съобщиха за Инженер.bg от фирма Мехатроникс, официален дистрибутор на Delta Electronics за България.

 • Симлоджик: Биогаз инсталация за органични отпадъци в Елмира, Канада, изградена по проект на Agrinz Technologies

  Симлоджик: Биогаз инсталация за органични отпадъци в Елмира, Канада, изградена по проект на Agrinz Technologies

  Проектът за изграждане на биогаз инсталация в град Елмира, Канада, стартира още през 2009 г. Цялата процедура по одобрение и изграждане на проекта отнема дълъг период от време, тъй като това е първата инсталация от такъв тип в Канада. Затова пък тя е най-модерното съоръжение за промишлено производство на биогаз, което използва иновативни съвременни технологии. Инсталацията може да работи с почти всички видове органични отпадъци, като опаковани храни, хранителни остатъци.

 • Рекуперативни блокове VSR 300 на Systemair гарантират ниски разходи в пасивни къщи в Чили

  Рекуперативни блокове VSR 300 на Systemair гарантират ниски разходи в пасивни къщи в Чили

  „Във връзка с нарастващия интерес към пасивните жилищни сгради в тази част на Южна Америка, Systemair получи и първата си по-голяма поръчка за жилищни приложения в страната”, съобщи за Инженер.bg г-жа Кристина Машонова, изпълнителен директор на българския офис на водещия шведски производител на климатично и вентилационно оборудване Systemair. Поръчката е свързана с доставката на 110 броя рекуперативни блокове, модел VSR 300.

 • Sverker 900 – устройство за проверка на релейни защити, с отлични резултати от изпитвания в ТУ-София

  Sverker 900 – устройство за проверка на релейни защити, с отлични резултати от изпитвания в ТУ-София

  Българският офис на утвърдения производител на изпитвателно и измервателно оборудване за електроенергийния сектор Megger проведе изпитания на новия модел устройство за проверка на релейни защити и токови трансформатори Sverker 900, съобщиха за Инженер.bg от Megger България. Изпитванията са проведени в ТУ – София, в лаборатория „Релейна защита“, към катедра Електроенергетика на Електротехнически факултет, от доц. д-р инж. Димитър Богданов и студентът Иван Ликов.

Още от Енергетика (ВЕИ)