Внедрявания

 • Мехатроникс: Delta Electronics пусна в експлоатация първата си собствена фотоволтаична централа в Япония

  Мехатроникс: Delta Electronics пусна в експлоатация първата си собствена фотоволтаична централа в Япония

  На 15 януари 2016 г. официално бе въведена в експлоатация фотоволтаичната електроцентрала Delta Ako Energy Park с децентрализирана система за производство на електрическа енергия, която е свързана с мрежата за високо напрежение на Япония. „Централата ще генерира 4 900 000 kWh електроенергия годишно”, съобщиха за Инженер.bg от фирма Мехатроникс, официален дистрибутор на Delta Electronics за България.

 • Симлоджик: Биогаз инсталация за органични отпадъци в Елмира, Канада, изградена по проект на Agrinz Technologies

  Симлоджик: Биогаз инсталация за органични отпадъци в Елмира, Канада, изградена по проект на Agrinz Technologies

  Проектът за изграждане на биогаз инсталация в град Елмира, Канада, стартира още през 2009 г. Цялата процедура по одобрение и изграждане на проекта отнема дълъг период от време, тъй като това е първата инсталация от такъв тип в Канада. Затова пък тя е най-модерното съоръжение за промишлено производство на биогаз, което използва иновативни съвременни технологии. Инсталацията може да работи с почти всички видове органични отпадъци, като опаковани храни, хранителни остатъци.

 • Рекуперативни блокове VSR 300 на Systemair гарантират ниски разходи в пасивни къщи в Чили

  Рекуперативни блокове VSR 300 на Systemair гарантират ниски разходи в пасивни къщи в Чили

  „Във връзка с нарастващия интерес към пасивните жилищни сгради в тази част на Южна Америка, Systemair получи и първата си по-голяма поръчка за жилищни приложения в страната”, съобщи за Инженер.bg г-жа Кристина Машонова, изпълнителен директор на българския офис на водещия шведски производител на климатично и вентилационно оборудване Systemair. Поръчката е свързана с доставката на 110 броя рекуперативни блокове, модел VSR 300.

 • Sverker 900 – устройство за проверка на релейни защити, с отлични резултати от изпитвания в ТУ-София

  Sverker 900 – устройство за проверка на релейни защити, с отлични резултати от изпитвания в ТУ-София

  Българският офис на утвърдения производител на изпитвателно и измервателно оборудване за електроенергийния сектор Megger проведе изпитания на новия модел устройство за проверка на релейни защити и токови трансформатори Sverker 900, съобщиха за Инженер.bg от Megger България. Изпитванията са проведени в ТУ – София, в лаборатория „Релейна защита“, към катедра Електроенергетика на Електротехнически факултет, от доц. д-р инж. Димитър Богданов и студентът Иван Ликов.

 • Вентилатор Reitz Ventilatoren, доставен от Брайт Инженеринг, отвежда димните газове в Лукойл Нефтохим

  Вентилатор Reitz Ventilatoren, доставен от Брайт Инженеринг, отвежда димните газове в Лукойл Нефтохим

  Брайт Инженеринг, утвърдена българска инженерингова фирма, достави, осигури шеф-монтаж и пусна в експлоатация центробежен вентилатор за димни газове в нефтопреработвателното предприятие Лукойл Нефтохим Бургас АД, съобщиха за Инженер.bg от компанията. „Инсталираният центробежен вентилатор от тип КХЕ е производство на водещата немска компания Reitz Ventilatoren”, уточниха от Брайт Инженеринг.

 • Система за управление на осветлението на АС-ДС редуцира енергийните разходи в предприятие

  Система за управление на осветлението на АС-ДС редуцира енергийните разходи в предприятие

  АС-ДС ООД разработи и внедри система за автоматично управление на осветлението в производствено помещение, съобщиха за Инженер.bg от фирмата. „Системата има за цел да осигури оптимално управление на осветлението и да реализира икономия на електроенергия, посредством управление на всяко едно от осветителните тела, съобразно външната осветеност и работния график в предприятието”, поясниха от АС-ДС.

 • Подмяна на генераторен прекъсвач – един от най-новите проекти на Старт Инженеринг

  Подмяна на генераторен прекъсвач – един от най-новите проекти на Старт Инженеринг

  Утвърдената българска инженерингова фирма Старт Инженеринг стартира изпълнението на нов проект в областта на индустрията, съобщиха за Инженер.bg от компанията. Проектът включва подмяна на генераторен прекъсвач. „Съществуващият в момента прекъсвач ще бъде заменен с нов вакуумен генераторен прекъсвач - 4000 A, 72 kA/198 kА, 15,5 kV 3AH3819-8”, поясниха от Старт Инженеринг.

 • Специалисти на ЦЕРБ ремонтират три трансформатора в най-голямата водна електроцентрала в Албания

  Специалисти на ЦЕРБ ремонтират три трансформатора в най-голямата водна електроцентрала в Албания

  Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) - българска компания, специализирана в диагностика, ремонт и поддръжка на електрически машини и съоръжения, ремонтира най-голямата водна електроцентрала на територията на Албания - ВЕЦ Комани, съобщиха за Инженер.bg от ЦЕРБ. Проектът е на стойност 1 млн. лв. и е по поръчка на албанската национална електрическа компания KESH.

 • Слънчеви колектори UltraSol Eco на Hoval гарантират надеждно производство на БГВ в хотел „Лагуна Парк”

  Слънчеви колектори UltraSol Eco на Hoval гарантират надеждно производство на БГВ в хотел „Лагуна Парк”

  „Безплатната слънчева енергия е все по-предпочитан източник на топлина за затопляне на вода за битово горещо водоснабдяване. Все повече хотелиерски предприемачи осъзнават предимствата на тази възможност за осигуряване на добър комфорт на своите гости, намалявайки същевременно енергийните си разходи”, коментираха за Инженер.bg от Ховал България. Добър пример в тази посока е хотел „Лагуна Парк“, в който е изградена инсталация със слънчеви колектори, производство на водещата компания.

 • Брайт Инженеринг изпълни проект за обследване на турбогенератор в ТЕЦ Север ЕВН България, Пловдив

  Брайт Инженеринг изпълни проект за обследване на турбогенератор в ТЕЦ Север ЕВН България, Пловдив

  Утвърдената българска инженерингова компания Брайт Инженеринг успешно изпълни договор за обследване и ремонт на турбогенератор №2 в ТЕЦ Север ЕВН България Топлофикация, гр. Пловдив, съобщиха за Инженер.bg от фирмата. В рамките на мащабния проект, фирмата извършва дейности, свързани с цялостно обследване на турбогенератора, който се състои от 30 МW парна кондензационна турбина, куплирана със синхронен генератор, произведени от Първи Бърненски завод през 1972 г.

Още от Енергетика (ВЕИ)